Herhaalde oproep Werkgroep Opleiding en Scholing zoekt versterking

18 januari 2016
Herhaalde oproep Werkgroep Opleiding en Scholing zoekt versterking

De WOS zoekt een (gespecialiseerd) verpleegkundige (liefst werkzaam in een ziekenhuis) met affiniteit voor scholing en kennisdeling, om de psychosociale inbreng binnen onze werkgroep te vergroten. De werkgroep heeft als doelstelling ‘kennisverspreiding en deskundigheidsbevordering binnen de CVA-ketens’. Dit doel probeert de werkgroep te bereiken door zelf scholing te organiseren, door bijhouden van overzichten over scholing, wetenschappelijk onderzoek en artikelen in vaktijdschriften en te reageren op vragen uit het veld. De werkgroep organiseert jaarlijks een symposium voor alle disciplines.

Momenteel nemen aan de werkgroep deel: huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts (vz) , specialist ouderengeneeskunde en een adviseur belangenbehartiging communicatie deskundige.

Er wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur van het Kennisnetwerk CVA NL. Er wordt indien mogelijk telefonisch vergaderd en in elk geval 2 keer per jaar ‘lijfelijk’ op een centrale locatie (Den Bosch). In het huishoudelijk reglement staan de taken nader omschreven.

Voor meer informatie over de werkgroep kun je je wenden tot Karin Idema, k.idema@hartenvaatgroep.nl of T: 088-1111612, M: 06-29127963 (ma t/m do)

 

Bijlage(n):
BijlageGrootte
Bestand vacature WOS.docx134.83 KB