Gemotiveerd vitaal met motiverende gespreksvoering

12 oktober 2017
Gemotiveerd vitaal met motiverende gespreksvoering

Onlangs is er een artikel gepubliceerd over de toepassing van motiverende gespreksvoering in de praktijk in Dé Verpleegkundig Specialist nummer 3 • september 2017

De CVA nazorgverpleegkundigen van de Stroke service Amsterdam Oost West “thuis best” hebben goede ervaring met deze gesprekstechniek.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Marthè Moonen
Verpleegkundig specialist stroke en Ketencoördinator stroke service Amsterdam Oost West “thuis best”
Neurologie
m.moonen@olvg.nl