Europese Dag van de Beroerte

16 februari 2017
Europese Dag van de Beroerte

Op dinsdag 9 mei 2017 wordt voor de 13e keer de Europese Dag van de Beroerte (EDvdB) gehouden. Op meer dan 100 locaties in Nederland kan men een informatiemarkt bezoeken en geinformeerd worden over een beroerte (CVA). Tevens kan men op diverse locaties terecht voor controle op de risicofactoren voor het krijgen van een CVA.

Tot 2014 werd de EDvdB georganiseerd door de Nederlandse CVA-vereniging. Medio 2014 is de CVA-vereniging onder de naam 'Vereniging Herenletsel' samengegaan met 2 andere verenigingen. Het bestuur van de nieuwe vereniging Hersenletsel.nl nam de beslissing om de Europese Dag van de Beroerte ook voor de jaren erna door te laten gaan. 

Begin van het jaar 2000 nam SAFE (Stroke Alliance for Europe) het initiatief om een vaste preventiedag voor een Stroke (Engels voor beroerte of CVA) te organiseren in zoveel mogelijk landen van Europa. SAFE is de Europese koepelorganisatie van patiiëntenverenigingen waarbij inmiddels organisaties van 19 Europese landen, waaronder Hersenletsel.nl, aangesloten zijn. De doelstelling van SAFE is toe te werken naar een forse reductie van het aantal CVA's en ervoor te zorgen dat iedereen die door een CVA is getroffen, de hulp en ondersteuning krijgt die men nodig heeft.

Hersenletsel.nl
Hersenletsel.nl nam in 2014 het stokje over en organiseert en coordineert sindsdien de EDvdB. Voor dit jaar op dinsdag 9 mei 2017. Het is alweer voor de 13e keer dat deze internationale preventiedag in Nederland wordt gehouden. Op en rond de 9e mei zijn er in veel landen van Europa activiteiten waarmee het CVA onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Het thema van de CVA-preventiedag is 'De impact van een beroerte'. Het verder leven na een beroerte is een belangrijk onderwerp. Voorkomen van een beroerte (preventie) kan door een aangepaste leefstijl: goede voeding, voldoende bewegen, minder stress, niet roken en matig met alcohol. Ook controle (minstens een keer per jaar) op de risicofactoren door uw (huis)arts is van belang. Op 10 mei kan men in Nederland op diverse locaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, etc. meer informatie krijgen en een test laten doen, waarbij de risico's voor het krijgen van een CVA worden gemeten.

Risicofactoren
Risicofactoren zijn een hoge bloeddruk, een te hoog bloedsuiker- of cholesterol- gehalte, boezemfibrilleren en overgewicht. Op de deelnemende locaties wordt ook een informatiemarkt gehouden waar verschillende verenigingen aanwezig zijn. Zo ook Hersenletsel.nl, waarvan de aanwezige vrijwilligers aan mensen informatie geven over het herkennen van een CVA en snel te handelen als men een CVA vaststelt of vermoedt. Bel onmiddellijk 112. Ook kan een antwoord gegeven worden op vragen als de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een CVA of over de periode na een CVA, de zogenoemde chronische fase. Op de stands van Hersenletsel.nl zijn brochures aanwezig van uiteenlopende onderwerpen die met het CVA of hersenletsel te maken hebben. De Europese Dag van de Beroerte is tot nu toe een groot succes gebleken, wat aantoont dat er een duidelijke behoefte is aan informatie. Nog steeds weten heel veel mensen niet wat een beroerte of een CVA is en zullen dus ook niet weten hoe je deze moet herkennen en welke actie men moet nemen. Ieder jaar overlijden er circa 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Een enorm aantal, zeker als we het vergelijken met andere cijfers zoals het aantal verkeersslachtoffers dat jaarlijks circa 680 bedraagt. Belangrijk dus om te weten wat een CVA is en hoe te handelen als men er mee geconfronteerd wordt. Hiermee kunnen we het aantal ernstige en fatale gevolgen enorm terugdringen.

Bijlage(n):