Eindrapport project "Onderzoek naar de gevolgen van een CVA op de lange termijn" ("de CVA-APK")

2 december 2015
Eindrapport project "Onderzoek naar de gevolgen van een CVA op de lange termijn" ("de CVA-APK")

De werktitel van dit project was: “de CVA-APK”. Het onderzoek was een samenwerkingsproject van de Stichting Sint Jacob en de Stichting Zorgbalans, twee keten-partners uit de VVT-sector van de CVA-keten Zuid-Kennemerland. Met het onderzoek wilden zij een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg in de chronische fase na een beroerte voor CVA-cliënten en hun naasten in de thuissituatie. Hiertoe hebben zij onderzocht welke problemen mensen die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten op de lange termijn ervaren, aan welke zorg zij behoefte hebben en of deze zorg in de regio Zuid-Kennemerland beschikbaar is.

De voorbereidingen voor dit onderzoek startten in mei 2009. Het cliënten-onderzoeksdeel is, na een pilot in de periode november 2010 – maart 2011, uitgevoerd in de periode september 2011 tot juni 2013.

Het rapport is al enige tijd geleden verschenen, maar omdat er nog steeds veel vraag naar is, door Tineke Krikke (specialist ouderengeneeskunde) beschikbaar gesteld voor iedereen (zie bijlage).