De Ronde Tafel voor samenwerking in de keten officieel van start

23 mei 2017
De Ronde Tafel voor samenwerking in de keten officieel van start

Hersenletsel.nl, de beroepsverenigingen die betrokken zijn bij CVA zorg en het Kennisnetwerk CVA NL hebben ‘plechtig’ met elkaar afgesproken aan De Ronde Tafel deel te nemen ter verbetering van de CVA zorg in de keten.

Op 17 mei 2017 is de Pledge waarin deze samenwerking wordt bekrachtigd door de aanwezige deelnemers ondertekend. Daarmee wordt door de deelnemers onderkent dat samenwerking en kennisdeling nodig blijft om de best mogelijke zorg te bieden. De betrokkenheid van de patiëntenorganisatie is daarbij belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij de ervaringen van patiënten en mantelzorgers.

 

 

Tekst van de Pledge;

- Wat ons bindt is de constante aandacht voor goede zorg bij CVA patiënten en hun naasten
- Wat ons bindt is de overtuiging dat alleen door samen te werken de beste zorg kan worden geboden
- Wat ons bindt is dat we helder willen zijn over wat we doen en willen leren van anderen
- Wat ons bindt is dat we weten dat alleen door het gesprek met elkaar te voeren we verder komen

Wij zijn met elkaar verbonden aan De Ronde Tafel. We spreken af dat we gezamenlijk bijdragen aan de kwaliteit van zorg in de brede definitie door de geboden kwaliteit in kaart te brengen en te werken aan continue verbetering.