CVA Zorgketen Haaglanden ontvangt certificaten ketenvisitatie, uniek in NL

28 maart 2017
CVA Zorgketen Haaglanden ontvangt certificaten ketenvisitatie, uniek in NL

Op dinsdag 28 maart ontvingen de partners  van de Haagse CVA Zorgketen het certificaat voor de eerste Ketenvisitatie in Nederland. De uitreiking vond plaats bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

De Haagse CVA Zorgketen bestaande uit het HagaZiekenhuis, Haaglanden MC, Saffier De Residentie, WZH, Florence, HWWZorg en Sophia Revalidatie hebben regionale afspraken met elkaar gemaakt om de zorg voor mensen met een beroerte zo optimaal mogelijk te organiseren.

De afspraken leiden ertoe dat de overdracht van patiënten die van het ziekenhuis naar huis gaan, van het ziekenhuis naar de revalidatie en van de revalidatie naar huis gaan, zo goed mogelijk verloopt.

De Ketenvisitatie is uniek in Nederland omdat hierin wordt gekeken naar de kwaliteit van de overdracht tussen zorgorganisaties. De regio mag trots zijn op de volgende resultaten:

Goede samenwerking tussen ziekenhuizen en de nazorgverpleegkundigen; er is structureel overleg tussen de ziekenhuizen, cva verpleegkundigen thuiszorg, verpleeghuizen en revalidatie centrum. In dat overleg bespreken ze welke informatie ze van elkaar nodig hebben om de juiste zorg te kunnen bieden op het juiste moment aan de juiste patiënt.
Voor patiënten die na opname in het ziekenhuis thuis verder gaan revalideren, zijn regionale afspraken gemaakt zodat deze patiënten ook thuis de beste zorg krijgen om te herstellen van de gevolgen van de beroerte.
Voor patiënten die in het verpleeghuis of revalidatie centrum revalideren zijn regionale afspraken gemaakt over hoe een patiënt zo goed mogelijk thuis verder kan revalideren. In de eigen omgeving wordt de patiënt geconfronteerd met de gevolgen van de beroerte. Dat kan variëren van minder mobiel zijn tot het niet meer kunnen meedoen aan de vrijetijdsbesteding door b.v. vermoeidheid of spraakproblemen.
Er is een continue verbetercyclus door de stuurgroep- en netwerkoverleggen georganiseerd via een onafhankelijke organisatie, Transmurale Zorg. Dat maakt dat het fundament van de keten stevig is en er ook in deze huidige tijd gewerkt kan blijven worden aan samenwerking t.b.v. betere patiëntenzorg. Er wordt gewerkt via een jaarplan.
Zorginstellingen hebben Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. opdracht gegeven om als procesbegeleider de instellingen te blijven ondersteunen om de onderlinge samenwerking zo goed mogelijk vorm te blijven geven in de verdere toekomst.