CVA Zorgketen Drechtzorg Dordrecht ontvangt als eerste in Nederland certificaten Ketenvisitatie

22 februari 2017
CVA Zorgketen Drechtzorg Dordrecht ontvangt als eerste in Nederland certificaten Ketenvisitatie
, ,

Op donderdag 16 februari j.l. heeft de CVA Zorgketen Drechtzorg  Dordrecht als eerste in Nederland certificaten uitgereikt gekregen voor de Ketenvisitatie die in 2016 heeft plaats gevonden. Deze ketenvisitatie is uniek in Nederland en is ontwikkeld door de werkgroep Sturing en Borging van de CVA Zorgketen van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Opbrengst van de ketenvisitatie voor de keten Dordrecht is dat de samenwerking in de CVA Zorgketen als waardevol wordt gezien en resulteert in een aantal ketenafspraken waardoor de zorg voor mensen met een CVA in de regio verbeterd is. De onderlinge samenwerking uit zich door het delen van elkaars personeel op vele manieren, van korte lijnen in de chronische fase van de patiënt. Er is optimale aandacht voor de overdracht en doorstroming van patiënten in de diverse overleggen. De CVA Zorgketen Drechtzorg Dordrecht keten neemt jaarlijks ongeveer 1350 patiënten op.

Parels:

  1. De organisatie van de CVA zorg wordt door medewerkers gezien als een parel. Er is kennis en kunde aanwezig over de cognitieve revalidatie.
  2. Medewerkers roemen de korte lijnen in  hun organisatie. Iedereen is goed bereikbaar.
  3. De medewerkers die geïnterviewd werden, toonden zich gedreven en enthousiast over hun zorg voor de CVA patiënten. Dat bleek uit de vele voorbeelden van verbeteracties en innovaties die ze noemden vanuit de eigen organisatie.
     

In de bijlage:

  • plan van aanpak Drechtzorg
  • ketenprotocol Drechtzorg

 

Bijlage(n):