brochure \ Uitbehandeld hoezo\

23 april 2012
brochure \ Uitbehandeld hoezo\

Alle ketencoordinatoren ontvangen (week 17) een aantal brochures met een begeleidend schrijven.

In de brochure “Uitbehandeld Hoezo?” heeft de werkgroep Zorg in de Chronische fase een leidraad geschreven voor het bieden van zorg in de Chronische fase na het doormaken van een CVA/TIA. Hierbij is ook aandacht besteed aan de zorg voor de mantelzorgers. In de brochure vind je naast een omschrijving van de zorg, aanbevelingen voor de zorg in de chronische fase. De brochure is te bestellen via het kennisnetwerk CVA NL (info@kennisnetwerkcva.nl).

We hopen dat de inhoud van deze brochure je kan ondersteunen en begeleiden bij de verdere ontwikkelingen van de zorg in de chronische fase voor patiënten met een CVA en hun directe naaste(n)

Werkgroep Zorg in de Chronische fase

Bijlage(n):