Beter afgestemde zorg voor CVA-patiënten

22 november 2016
Beter afgestemde zorg voor CVA-patiënten

CVA-patiënten kunnen rekenen op beter afgestemde zorg, onderzoek wijst uit dat CVA-ketens verder ontwikkeld zijn in de afgelopen jaren.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland en Vilans brachten de ontwikkelingen van 3 jaar CVA-ketenzorg (2012-2015) in beeld. Uit de metingen blijkt dat 22 ketens voor zorg na een beroerte één of meer fasen verder ontwikkeld zijn. Gemiddeld laten de CVA-ketens ontwikkeling zien op alle belangrijke bouwstenen voor integrale zorg.

Unieke spiegelinformatie
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft tot doel CVA zorgketens te stimuleren de zorg voor CVA-patiënten te verbeteren door deze in ketenverband te organiseren. Samenwerken vanuit één gemeenschappelijk doel: de beste zorg op de juiste plek en één belang: de patiënt. Middels een zelfevaluatie kregen ketens zicht op hun ontwikkeling en ontvingen zij tips voor doorontwikkeling. Het is de eerste keer dat CVA-zorgketens op landelijk niveau zicht hebben op spiegelinformatie over verschillende jaren heen.

Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK)
De zelfevaluatie is gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK). Een gevalideerd kwaliteitsmodel dat handvatten biedt voor het verbeteren en verder ontwikkelen van ketens in de zorg. Het OMK beschrijft negen clusters die van belang zijn om een goede ketensamenwerking te realiseren. 

Internationale bekendheid voor Nederlandse zorg
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de International Journal for Integrated Care (IJIC). De aanpak van het Kennisnetwerk CVA Nederland en het gebruik van het OMK sluit goed aan bij het Europese beleid voor beroerte-zorg.

Benchmark kwaliteit van zorg
In 2006 sprak men op Europees niveau af dat in 2015 alle lidstaten een routinematig aanpak moeten hebben voor verzamelen van gegevens die nodig zijn om de kwaliteit van de zorg na een beroerte te evalueren. Met deze benchmark hebben Nederlandse CVA-ketens inzicht in de kwaliteit van de organisatie van de zorg voor de CVA-patiënt. Uiteindelijk gaat het om betere uitkomsten voor de patiënt. Die worden in veel ketens en netwerken eveneens gemeten waardoor er waardevolle kennis ontstaat om verder door te ontwikkelen.

Lees het volledige Engelstalige artikel:

Vat, L E et al 2016 The Development of Integrated Stoke Care in the Netherlands a Benchmark Study. International Journal of Integrated Care, 16(4): 12, pp. 1–10, DOI:
Authors: Lidewij E. Vat , Ingrid Middelkoop, Bianca I. Buijck, Mirella M.N. Minkman

Of bekijk de Nederlandse rapportage: overzicht van resultaten van CVA zorgketens 2015

zie ook: http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/ketenzorg-nieuws-bete...

Bijlage(n):