Bespreken van sexualiteit

19 oktober 2011
Bespreken van sexualiteit

UITGAVE HARTSTICHTING

Aanbevelingen om seksualiteit te bespreken met patiënt & partner na hartinfarct, hartfalen of CVA.

Om het gevoelige onderwerp seksualiteit meer bespreekbaar te maken bij zowel zorgverleners als patiënten, is onderzoek verricht in de praktijk.
Dit onderzoek geeft weer hoe de huidige praktijk van het bespreken van seksualiteit bij patiënten door professionals in de CVA- en hartrevalidatie eruit ziet. Er is bij deze professionals geïnventariseerd welke barrières zij ervaren en of ze behoefte hebben aan ondersteuning bij het bespreken van seksualiteit met hart- en vaatpatiënten.
De informatie is verzameld met behulp van vragenlijsten aan zorgverleners werkzaam in de CVA- en hartrevalidatie, waaronder hartfalenpoli’s, hartrevalidatiecentra en -afdelingen en CVA-revalidatiecentra. Ook zijn enkele patiënten geïnterviewd over hun behoefte aan en ervaringen met het bespreken van de seksuele gevolgen van hun aandoening. De resultaten van dit onderzoek kunnen zorgverleners, ziekenhuizen en andere organisaties helpen hun zorg op het gebied van intimiteit en seksualiteit te verbeteren.