Animatie over Samen Beslissen bij CVA voor zorgverleners

20 september 2017
Animatie over Samen Beslissen bij CVA voor zorgverleners

Op maandag 18 september jl. heeft in Merem revalidatiecentrum  in Hilversum de startbijeenkomst van het leernetwerk van het project Samen Beslissen plaatsgevonden. Aanwezig waren de kartrekkers en teams die hier mee aan de slag gaan. Vijf ketens doen mee aan dit project: Stroke service Almere, Netwerk CVA Zuid-Holland Noord, Rotterdamse Stroke Service, CVA- keten regio Alkmaar/ Den Helder, Transmurale Stroke Service Zwolle.

Ten behoeve van het project is een animatiefilmpje (zie hieronder) ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen. Dit filmpje is voor een ieder te gebruiken.