Afronding project CVAB 3.0

8 november 2016
Afronding project CVAB 3.0
,

Met vijf uitkomstindicatoren en zeven procesindicatoren is het mogelijk om de kwaliteit van de CVA zorgketen transparant te maken. Zo blijkt uit het eindrapport van het project “Doorontwikkeling Benchmark CVA Zorgketen”. Ook het gevonden casemix-model bestaat uit slechts drie variabelen. Door dit casemixmodel wordt bij het vergelijken van uitkomsten rekening gehouden met verschillen in populatie in de CVA zorgketens.

Doorontwikkeling Benchmark CVA Zorgketen

Bij de zorg rondom een CVA patiënt zijn verschillende zorgverleners en zorginstellingen betrokken. Het is voor zorgverleners een uitdaging om in de gehele CVA zorgketen – van de zorg in het ziekenhuis tot met de zorg in de thuissituatie - goed met elkaar samen te werken om gezamenlijk  goede zorg te bieden. Inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg is een voorwaarde om met elkaar de zorg te kunnen verbeteren. In 2005 is om die reden het Kennisnetwerk CVA NL gestart met het opzetten van een Benchmark CVA Zorgketen. In de 2013-2016 hebben diverse partijen vervolgens de handen ineen geslagen om deze benchmark door te ontwikkelen tot een kwaliteitsregistratie voor de acute, revalidatie en chronische fase. In vijf CVA zorgketens is een nieuwe kernset van indicatoren uitgetest bij 3500 patiënten en is onderzocht of het mogelijk is om een casemixmodel op te zetten.

Beperkte set van indicatoren en casemixvariabelen

Uit de pilot is het advies gekomen om in de Benchmark CVA Zorgketen de uitkomstindicatoren mortaliteit, modified ranking scale, de Barthel en de USER op te nemen. Het casemixmodel is eenvoudig van opzet en gebaseerd op slecht drie variabelen: de leeftijd van de patiënt, het soort CVA  en de ernst van de beroerte (te meten met de NIHSS). Voor een groot aantal indicatoren en casemix variabelen uit de ge-pilote kernset is het advies deze niet (meer) op te nemen in de reguliere benchmark. De registratielast van de Benchmark CVA zorgketen kan hierdoor flink verminderen. Ook kan er meer aandacht komen voor het verhogen van de vullingsgraad van indicatoren die er echt toe doen.

Advies over implementatie

Een goede implementatie en borging van de Benchmark CVA Zorgketen is van groot belang om het uiteindelijk echt van meerwaarde te laten zijn voor zorgverleners. In het eindrapport staan hierover enkele adviezen, onder andere over de benodigde infrastructuur, governance en terugrapportages.

Meten patiëntenervaringen

Naast het benutten van resultaten vanuit een benchmark is het van belang/essentieel  dat in de CVA zorgketen ook kort-cyclisch de kwaliteit van de zorg verbeterd wordt door de ervaringen van patiënten en naasten geregeld in kaart te brengen. Geadviseerd wordt een indicator in de kernset van CVAB op te nemen of het meten van patiëntenervaringen heeft plaatsgevonden. In het rapport staan adviezen m.b.t. de frequentie van de meting, de manier waarop deze het best kan plaatsvinden en de vragen die de meting zou moeten bevatten.

In het project participeerden de NVN, VRA, Verenso, NHG, de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, het Kennisnetwerk CVA Nederland, Zilverenkruis, NFU en DICA. Het eindrapport van het project is te vinden in de bijlage.