Factsheet Zorg in Gemeenten

In de afgelopen 3 jaar is het aandeel cliënten dat gebruik maakt van instellingszorg binnen de langdurige zorg kleiner geworden. Dit komt doordat in verhouding het aandeel cliënten dat gebruik maakt van zorg thuis harder is gestegen. Dit is in lijn met het landelijke beleid om mensen langer thuis te laten wonen. Het totaal aantal mensen dat gebruik maakt van langdurige zorg neemt toe, onder andere door de vergrijzing in Nederland. Instellingszorg en zorg thuis vallen beiden onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.