De regiokartrekkers van het Knowledge Broker netwerk

De regiokartrekkers zijn ervaren Knowledge Brokers. Zij zijn verantwoordelijk voor de regionale gang van zaken gedurende het Knowledge Brokerjaar.

Zij verzamelen na de feedbackronde de projectplannen van de Knowledge Brokers uit hun regio. Daarnaast organiseren ze het onderling feedback geven op de projectplannen.

De regiokartrekkers organiseren twee regionale netwerkbijeenkomsten per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is het delen van elkaars kennis en ervaring, het verbeteren van de projectplannen en het delen van kennis in de regio.

De organisatie gebeurt samen met andere regiokartrekkers om een gezamenlijk lijn uit te zetten volgens het jaarthema. 

De regiokartrekkers hebben met regelmaat landelijk overleg, waarin onderling ervaring wordt uitgewisseld, gezamenlijke plannen worden opgezet en het Knowledge Broker netwerk wordt doorontwikkeld. 

Overzichtskaart van de regio’s 

Regio Randstad & Regio Noord Oost (momenteel samengevoegd)

Regiokartrekkers: 
Leonie Runge 
Muriel Rutgers
Nienke Zijp 

Bereikbaar via: kbrandstad@kennisnetwerkcva.nl

Deelnemende organisaties: 
Magentazorg
Amsterdam UMC-VUMC
Reade
Evean
UMC Utrecht 
Axion Continu (Parkgraaf) 
Careyn (Mariaoord) 
De Hoogstraat 
Zorggroep Treant 
UMCG 

Regio Zuid-West

Regiokartrekkers:
Sandra Marijnes
Lotte Stegeman

Bereikbaar via: kbzw@kennisnetwerkcva.nl

Deelnemende organisaties:
MIJZO
De MARQ
Revant 
Basalt
WZH Haaglanden

Regio Oost Brabant

Regiokartrekkers:
Jannie Heymans 
 

Bereikbaar via: kbbrabant@kennisnetwerkcva.nl 

Deelnemende organisaties: 
Vivent
Van Neynsel
Maartenskliniek
Tolbrug
Maxima Medisch Centrum
Libra Revalidatie & Audiologie 
Vitalis
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Voor meer informatie over het Knowledge Broker netwerk klikt u hier