Projectmatig werken

Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert zorgverleners projecten uit te voeren volgens een projectmatige opzet.

 • Jaarlijks wordt een tweedaagse scholing projectmatig werken aangeboden
 • Leden van het knowledge broker netwerk volgen netwerkdagen waar een onderdeel van het projectmatig werken wordt uitgediept om te groeien in het projectmatig werken.
 • Leden van het knowledge broker netwerk krijgen op verschillende momenten in het jaar de gelegenheid om aan collega’s van andere organisaties feedback op het project te vragen.

De voordelen van het projectmatig werken zijn:

 • Een methodische manier van projectmatig werken helpt bij het bereiken en bevorderen van de kwaliteit van de innovatie;
 • In een vroeg stadium is er aandacht voor borging van het project dit helpt bij het bijhouden en zichtbaar maken van de innovatie.

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft gekozen om projectmatig werken volgens de Design Thinking methode te introduceren in het netwerk.

De voordelen van werken volgens Design thinking zijn:

 • Er wordt middels een kort en cyclisch proces aan een project gewerkt;  
 • De wensen en behoeften van de klant worden uitgebreid in kaart gebracht;
 • Er kunnen meerdere prototypes kunnen gemaakt en getest worden, waardoor snel duidelijk is wat wel of niet werkt.

Design Thinking

Design thinking is een kort cyclisch proces dat herhaaldelijk kan worden toegepast om te innoveren.  Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van een diepgaand begrip (empathie) voor de mensen voor wie de producten of diensten ontworpen worden. De empathische aanpak leidt tot een beter begrip en inzicht, van waaruit bestaande aannames kunnen worden uitgedaagd en problemen opnieuw kunnen worden gedefinieerd. Door deze kennis voortdurend te evalueren ontstaan er nieuwe inzichten en kunnen er alternatieve strategieën en oplossingen worden gevonden.

Een Design Thinking-project kent verschillende fasen. Eerst probeert men door middel van (empathisch) onderzoek de klant te leren kennen, de problemen te identificeren en tot een juiste probleemstelling te komen. Vervolgens worden in de prototyping- en testfase de mogelijke oplossingen onderzocht. Dit wordt dan gevolgd door fasen waarin een product wordt ontwikkeld en geleverd. Met de levering van het product komt het leerproces nog niet ten einde, ook na de lancering evalueert men of het product daadwerkelijk ‘waarde’ levert. Nieuwe inzichten kunnen zo alsnog leiden tot aanpassingen.

Tools Design Thinking 

Fase 1: Empathie
Eerst probeert men door middel van (empathisch) onderzoek de klant te leren kennen.

Tools die in deze fase helpend kunnen zijn:

Fase 2: Definieer de ontwerpopgave
Identificeer het probleem (design gap) waarvoor je een oplossing gaat ontwerpen.

Tools die in deze fase helpend kunnen zijn:

Fase 3: Ideeën genereren
Genereer zo veel mogelijk ideeën/oplossingen en kies vervolgens de beste(n).

Tools die in deze fase helpend kunnen zijn:

Fase 4: Prototype
Ga aan de slag en creëer een werkende versie van de oplossing.

Tools die in deze fase helpend kunnen zijn:

Fase 5: Testen van prototypen
Met de levering van het product komt het leerproces nog niet ten einde. Ook na de lancering evalueert men of het product daadwerkelijk ‘waarde’ levert. Nieuwe inzichten kunnen zo alsnog leiden tot aanpassingen. Ofwel test de door jou ontwikkelde oplossing en verwerk de feedback die daaruit voortkomt. Tools die in deze fase helpend kunnen zijn:

Meer lezen?

 • Projectmatig creëren, Jo Bos en Ernst Harting, 2015
 • Implementatie, effectieve verbetering in patiëntenzorg, Richard Grol en Michel Wensing, 2015
 • This is service Design Thinking, basics-tools-cases, Marc Stickdorn en Jacob Schneider 2012This is service Design Thinking, basics-tools-cases, Marc Stickdorn en Jacob Schneider 2012
 • Aan de slag met design thinking, Eveline van Zeeland, 2022

Opzetten projectplan Knowledge broker netwerk

Projectopzet

Format projectplan (PDF)
Format projectplan Knowledge brokers  (word)
Checklist voor indienen projectplan
Checklist nakijken projectplan
Informatie over feedback geven en ontvangen
Stappenplan voor het continueren van een bestaand project. 

Doelstelling en resultaat

Doelstelling en resultaat.ppt

Activiteiten en planning

Aanpak kiezen
Projectbeheersingstool
Implementatieschema
Implementatie ideeën
Implementatieplan Zonmw
Activiteiten en planning.ppt
Opzet Activiteitenplanning

Risicoanalyse 

Stakeholdersanalyse

Implementatie en Borging

Implementatieschema
Implementatie ideeën
Implementatieplan Zonmw

Invoorzorg – borgingsscan
Invoorzorg – borgingschecklist
Borgen van veranderingen.ppt

Meten van verbetering

Nul- en effectmeting ppt
Format nulmeting

Dit artikel beschrijft tips hoe vragenlijsten het beste zijn af te nemen bij mensen die communicatiekwetsbaar zijn.

Tips en voorbeelden

Tips: Hoe maak je een poster
Tips: Hoe maak je een vlog
10 tips voor het geven van een goede opdracht

Op de pagina Resultaten 2020-2021 kun je voorbeelden zien van projecten van andere Knowledge Brokers.

Het kan soms een uitdaging zijn om tijd te reserveren en bekendheid te geven aan het Knowledge brokerschap. Daarom is tijdens de regionetwerkbijeenkomsten geïnventariseerd welke tips Knowledge brokers hebben om tijd vrij te maken voor de projecten en hoe collega’s kunnen merken dat iemand een Knowledge broker is. Lees hier verder voor de tips.

Neem contact op voor meer informatie over de scholing Design Thinking via info@kennisnetwerkcva.nl