Projectmatig werken

Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert zorgverleners projecten uit te voeren volgens een projectmatige opzet. Daarvoor biedt zij jaarlijks een tweedaagse scholing projectmatig werken aan.

De voordelen van het projectmatig werken zijn:

  • Dat er vooraf gezamenlijk nagedacht wordt over het doel, resultaat, activiteiten en grenzen. Dit bevordert de kwaliteit en helpt bij het bereiken van het resultaat
  • Dat er al in een vroeg stadium aandacht voor de borging en meten van het resultaat is. Dit helpt bij het behouden van het resultaat en het zichtbaar maken dat er iets verbetert.

Meer lezen?

  • Projectmatig creëren, Jo Bos en Ernst Harting, 2015
  • Implementatie, effectieve verbetering in patiëntenzorg, Richard Grol en Michel Wensing, 2015
  • This is service Design Thinking, basics-tools-cases, Marc Stickdorn en Jacob Schneider 2012

De principes van Design Thinking worden in de scholing Design Thinking aangeboden aan het Knowledge broker netwerk in de praktijk gebracht.

Design Thinking

Design thinking is een iteratief proces dat door organisaties wordt toegepast om te kunnen innoveren. Fundamenteel in Design Thinking is het ontwikkelen van een diepgaand begrip (empathie) voor de mensen voor wie we producten of diensten ontwerpen. De empathische aanpak leidt tot een beter begrip en inzicht, van waaruit bestaande aannames kunnen worden uitgedaagd en problemen opnieuw kunnen worden gedefinieerd.  Door deze kennis voortdurend te evalueren ontstaan er nieuwe inzichten en kunnen er alternatieve strategieën en oplossingen worden gevonden.

Een Design Thinking-project kent verschillende fasen. Eerst probeert men door middel van (empathisch) onderzoek de klant te leren kennen, de problemen te identificeren en tot een juiste probleemstelling te komen.  Vervolgens worden in de prototyping- en testfase de mogelijke oplossingen onderzocht.  Dit wordt dan gevolgd door fasen waarin een product wordt ontwikkeld en geleverd. Met de levering van het product komt het leerproces nog niet ten einde. ook na de lancering evalueert men of het product daadwerkelijk ‘waarde’ levert.  Nieuwe inzichten kunnen zo alsnog leiden tot aanpassingen.

Tools Design Thinking 

Hieronder is (achtergrond)informatie beschikbaar over de tools die bruikbaar zijn voor de eerste fase van je project. Deze Design Thinking tools zijn in de workshop Projectopzet aan bod gekomen:

Business canvas Model
Social Business Canvas Model
Patient journey
Fly on the wall
Lego serious play
SWOT analyse
System mapping
Value flow map
Context mapping

Deze tools komen aan bod in de 2e workshop:

Brainwriting
Desktop walkthrough
Disney methode
Dot voting
Forced fit
Investigative rehearsal
Scamper
Service blueprint
Sabotage_tool

Neem contact op voor meer informatie over de scholing Design Thinking via info@kennisnetwerkcva.nl