Knowledge Broker jaar 2023

Jaarthema 2023

Ieder Knowledge Broker jaar kent een thema. Dit thema geeft richting aan de projecten van de Knowledge brokers. Het thema uit zich daarnaast in de inhoud van de netwerkdagen die twee keer per jaar worden georganiseerd. In de kennisbank wordt inhoudelijke informatie verzameld over het thema en zo inzichtelijk gemaakt voor alle Knowledge Brokers.

Er is voor het jaar 2023 opnieuw gekozen om de aanbevelingen uit de nieuwe zorgstandaard hersenletsel te  benutten. De aanbevelingen zijn reeds gedeeld met de Knowledge Brokers. Deze aanbevelingen worden vanaf 2023 verder als thema uitgewerkt. De aanbevelingen vindt u hier: Aanbevelingen Zorgstandaard Hersenletsel

Daarnaast is besloten om het thema Leefstijl in 2023 meer aandacht te geven.

Bijeenkomsten 2023

Aankomende bijeenkomsten:

15 maart landelijke voorjaarsdag in Utrecht, schrijf je hier in!

Overzicht + naslagwerk bijeenkomsten 2023

Overzicht + naslagwerk bijeenkomsten 2023

Projectmatig Werken

Op deze pagina vind je alles over Project matig werken en Design Thinking.