Thema: Triage persoonsgerichte revalidatie

 

De persoon met hersenletsel krijgt revalidatiebehandeling die aansluit bij zijn behandelbehoeften en die van zijn naasten, en bij de herstelmogelijkheden, ongeacht de fase van herstel en de locatie waar de persoon met hersenletsel zich bevindt.

 

 • Tools:

  • Triage persoonsgerichte revalidatie

   Participatie in eerste maanden na een CVA voorspelt kwaliteit van leven op de lange termijn

   26-11-2020
   Participatie in eerste maanden na een CVA voorspelt kwaliteit van leven op de lange termijn

   Doel

   Terwijl vasculaire risicofactoren en lichamelijke gevolgen veel aandacht krijgen op de CVA-nazorgpolikliniek, blijven de gevolgen van een CVA op de...

   Meer Info
  • Triage persoonsgerichte revalidatie, Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Aandacht voor psychosociale problemen

   26-11-2020
   Aandacht voor psychosociale problemen

   Doel

   Psychosociale problemen bij revalidanten en naasten tijdig signaleren en passende ondersteuning te kunnen bieden door een screenings-vragenlijst.

   Meer Info
  • Triage persoonsgerichte revalidatie

   CoScA Cognitieve Screenings App

   26-11-2020
   CoScA Cognitieve Screenings App

   Doel

   Cosca is een screeningsinstrument na NAH, waarmee cognitieve problemen snel in kaart kunnen worden gebracht. De resultaten geven een aanbeveling vo...

   Meer Info

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.