Thema: Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

 

Thema

Huisartsen en bedrijfsartsen kennen, herkennen en erkennen chronische klachten, die mogelijk het
gevolg zijn van hersenletsel. Zij verwijzen mensen met dergelijke klachten tijdig door voor
diagnostiek en/of zorg of ondersteuning.

Project 'Leg de Link' 

Aansluitend op deze aanbeveling is gestart met het project 'Leg de Link' gericht op huisartsen en het (h)erkennen van de lange termijn gevolgen van NAH.

Vanuit het project Leg de Link worden  online kennismakingssessies georganiseerd om de kennis op gebied van NAH te vergroten en daarnaast huisartsen kennis te laten maken met het werkveld in hun regio.

Geïnteresseerd of vragen over dit project? Stuur een mail naar: info@kennisnetwerkcva.nl

 

 • Tools:

  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Verwijskaart denk aan Hersenletsel

   01-08-2023
   Verwijskaart denk aan Hersenletsel

   Doel

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Vaatrisico-app, U-Prevent

   07-06-2022
   Vaatrisico-app, U-Prevent

   Doel

   Het gemak voor de huisarts zit hem vooral in het snel en eenvoudig kunnen bepalen van het risico voor de patiënt die voor je zit.

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Denk aan Hersenletsel

   21-01-2022

   Doel

   Stroomdiagram voor het opsporen van niet-aangeboren hersenletsel door de huisarts

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Screening naar en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct.

   26-11-2020
   Screening naar en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct.

   Doel

   Thuis ervaart een grote groep patiënten Resultaten: De primaire uitkomstmaat is de mate van participatie gemeten met de Restrictie subschaal van de...

   Meer Info
  • Triage persoonsgerichte revalidatie, Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Aandacht voor psychosociale problemen

   26-11-2020
   Aandacht voor psychosociale problemen

   Doel

   Psychosociale problemen bij revalidanten en naasten tijdig signaleren en passende ondersteuning te kunnen bieden door een screenings-vragenlijst.

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Vroegsignalering CVA TIA (zakkaartje)

   10-09-2018

   Doel

   Een screeningslijst die ingezet kan worden in het reguliere CVRM-spreekuur van de huisartsenpraktijk ofwel door andere zorgprofessionals in de eers...

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte (SIGEB)

   10-09-2018

   Doel

   Een algemene en snelle inventarisatie maken van de problematiek van patiënten met een CVA, die vanuit zorginstellingen zijn teruggekeerd naar de th...

   Meer Info

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.