Thema: Integrale zorg bij complexe problematiek (NAH+)

 

Mensen met een complexe combinatie van stoornissen hersenletsel (NAH+) krijgen toegang tot specialistische zorg, zo mogelijk in hun eigen regio en zo nodig in bovenregionale expertisecentra.

 

  • Tools:

      Geen tools gevonden.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.