Thema: Handreiking Eerstelijns Herstelzorg

 

De chronische zorg voor mensen met een beroerte (CVA) of ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die verleend wordt buiten zorginstellingen, bevat vele uitdagingen.

Voor de laatste stand van zaken betreffende dit project zie de factsheet Ontwikkelen Handreiking Eerstelijns 20221103 Herstelzorg Hersenletsel

Recent hebben zorgverleners drie probleemgebieden vastgesteld:

 • het is onduidelijk welke kennis en vaardigheden ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten nodig hebben gezien de hulpvraag
 • het is onduidelijk hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden binnen een regionale samenwerking. Iedere regio maakt eigen afspraken
 • de vindbaarheid van de juiste therapeut is beperkt en zowel patiënten als zorgverleners missen het overzicht hierin.

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) hebben een subsidie ontvangen van de Hersenstichting om zorgverleners te ondersteunen bij het aanpakken van deze problemen.

Genoemde partijen gaan een gezamenlijke handreiking ontwikkelen met informatie over:

 • een set van competenties (kennis en vaardigheden) voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die kan worden gebruikt bij deelname aan en (door)ontwikkeling van het regionale netwerk
 • een stappenplan voor het opzetten van eerstelijns regionale netwerken voor mensen met CVA/NAH
 • een set van aandachtspunten voor het functioneren van eerstelijns regionale netwerken voor mensen met CVA/NAH
 • een helder format voor de vindbaarheid van netwerken, netwerkleden en niet werkgebonden gespecialiseerde zorgverleners bij verwijzers en patiënten ten behoeve van een regionale en/of landelijke website.
 • De te ontwikkelen Handreiking wordt een openbaar document waarin afspraken voor alle zorgverleners betrokken bij de bovengenoemde beroepsverenigingen worden opgenomen voor het samen verlenen van de juiste zorg op het juiste moment aan mensen met niet aangeboren hersenletsel.

De vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen leggen uit om waarom zij participeren in dit project:

Drie vragen voor de VRA

Drie vragen voor het KNGF

Drie vragen voor Ergotherapie Nederland

Drie vragen voor NVLF

Dit project wordt ondersteund door Hersenletsel Alliantie. Het project is op 1 oktober 2021 van start gegaan voor de duur van 16 maanden. Ook zijn bij dit project een stuurgroep, gebruikerscommissie met ervaringsdeskundigen en een werkgroep betrokken. De betrokken deelnemers vindt u onderaan deze pagina.

Indien u vragen heeft over en/of naar aanleiding van dit bericht dat verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen per email via: info@kennisnetwerkcva.nl of telefonisch 06-10100743.

Stuurgroep

Mw. J. Brink, NVLF
Mw. V. van Dongen, NVLF
Mw. B. Douwes, KNGF
Mw. P. Goossens, VRA
Mw. L. van de Ven, Ergotherapie Nederland

Projectgroep

Dhr. H. Arwert, VRA
Mw. L. van Ewijk, NVLF
Mw. E. van Houts, Ergotherapie Nederland
Dhr. H. Ormel, KNGF
Dhr. R. van der Veen, KNGF

Gebruikerscommissie

vacature, ZN
Mw. G. Broekema, ervaringsdeskundige
Mw. B. Faber, NVLF
Mw. J. Fleuren, Ergotherapie Nederland
Dhr. F.W. Hogervorst, ervaringsdeskundige
Mw. E. Janssen, ZN
Dhr. E. Prinsen, KNGF
Dhr. Maarten Tolsma, VRA

Vanuit het Bureau KNCN zijn betrokken:

Dhr. L. Koester, projectmedewerker
Mw. G. Douma, junior onderzoeker
Dhr. B. Vrijhoef, voorzitter KNCN
Dhr. P. van Wijk, voorzitter projectgroep
Mw. M. Bergsma, organisatorisch manager

 

 • Tools:

  • Handreiking Eerstelijns Herstelzorg, Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Publieksversie Herstelzorg

   16-03-2021
   Publieksversie Herstelzorg

   Doel

   Doel van het project is om de doorverwijzing tussen enerzijds huisartsen en revalidatieartsen en anderzijds ergotherapeuten en logopedisten te ver...

   Meer Info
  • Handreiking Eerstelijns Herstelzorg, Gecoördineerde keten- en netwerkzorg, Monitoring en nazorg

   CVA/NAH overzicht van 1e lijns zorgverleners

   01-03-2021
   CVA/NAH overzicht van 1e lijns zorgverleners

   Doel

   CVA/NAH overzicht voor zorgverleners

   Meer Info
  • Handreiking Eerstelijns Herstelzorg, Gecoördineerde keten- en netwerkzorg, Monitoring en nazorg

   Verwijskaart Hersenletsel Breindok

   23-02-2021
   Verwijskaart Hersenletsel Breindok

   Verwijskaart Hersenletsel

   Meer Info
  • Handreiking Eerstelijns Herstelzorg, Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Eindrapportage passende zorg en substitutie in-zorgnetwerken-voor-mensen-met-cva

   30-07-2019

   Doel

   Eindrapportage van het onderzoek naar de kenmerken van eerstelijns CVA-netwerken in Nederland.

   Meer Info
  • Handreiking Eerstelijns Herstelzorg, Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Format 1e lijns Netwerk

   30-07-2019

   Doel

   Format 1e lijns Netwerk met als doel het verbeteren van de kwaliteit en de continuïteit van zorg en het verbeteren van de communicatie tussen behan...

   Meer Info