Thema: Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

 

Organisaties en zorgprofessionals in het hersenletselveld werken gecoördineerd samen in ketens en netwerken, maken concrete samenwerkingsafspraken, leggen deze afspraken vast in een overeenkomst en monitoren deze afspraken periodiek

 

 • Tools:

  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Hoe zet je een organisatie voor een samenwerking op touw?

   14-08-2023
   Hoe zet je een organisatie voor een samenwerking op touw?

   Doel: Organiseren van samenwerking

   Hoe goed je elkaar al kent of hoe vrijblijvend de samenwerking ook is, spelregels zijn een minimale basis om een samenwerking te organiseren. Commo...

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Eindrapportage JZOJP: Samen Sterk voor Hersenletsel

   21-06-2022
   Eindrapportage JZOJP: Samen Sterk voor Hersenletsel

   Doel

   Deze regionale startimpuls had tot doel om de bestaande CVA-zorgketens in Limburg te verbreden naar andere vormen van hersenletsel, zodat meer me...

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Zorgpad CVA Friesland

   02-06-2022

   Doel

   In dit zorgpad is beschreven welke afspraken er in Friesland zijn gemaakt.

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Ketenprotocol neurologie Leeuwarden

   02-06-2022

   Doel

   In dit ketenprotocol wordt beschreven wat de afspraken zijn in de regio Friesland

   Meer Info
  • Informatie, Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   CVA KETENZORGPAD

   23-02-2022
   CVA KETENZORGPAD

   Doel

   Dit boekje is ontwikkeld door de CVA-Zorgketen West-Brabant en Tholen en is bedoeld voor patienten en naasten.

   Meer Info
  • , Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Publieksversie Herstelzorg

   16-03-2021
   Publieksversie Herstelzorg

   Doel

   Doel van het project is om de doorverwijzing tussen enerzijds huisartsen en revalidatieartsen en anderzijds ergotherapeuten en logopedisten te ver...

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Stappenplan samenwerking CVA/NAH

   16-03-2021
   Stappenplan samenwerking CVA/NAH

   Stappenplan

   Stappenplan voor vormgeven verbinding CVA/NAH

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg, Monitoring en nazorg

   Overzicht van regionale eerstelijns CVA/NAH netwerken

   01-03-2021
   Overzicht van regionale eerstelijns CVA/NAH netwerken

   Doel

   CVA/NAH overzicht voor zorgverleners

   Meer Info
  • , Gecoördineerde keten- en netwerkzorg, Monitoring en nazorg

   Verwijskaart Hersenletsel Breindok

   23-02-2021
   Verwijskaart Hersenletsel Breindok

   Verwijskaart Hersenletsel

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Het borgen geborgd

   26-11-2020
   Het borgen geborgd

   Doel

   Om te voorkomen dat op wetenschap gebaseerde werkwijzen en daarbij behorend gedrag verwatert, is verankering in de organisatie -gericht op de lange...

   Meer Info

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.