Thema: Casemanagement

 

De informatie op deze pagina is voor deelnemers aan het project Casemanagement.

Doel van het project is om het Visiedocument Casemanagement Hersenletsel - februari 2021 te implementeren in de regio. dit document helpt om inzicht te krijgen van welke organisaties vervolgzorg aanbieden en welke zorgvraag bij welke zorgverlener terecht hoort te komen.

In het project worden 3 workshops projectmanagement volgens Design Thinking aangeboden. Daarnaast krijgen alle deelnemers toegang tot de online omgeving van Genie, een online implementatietool om de ontwikkelscan in te vullen.
Dit samen biedt zowel inhoudelijke als procesmatige ondersteuning om Casemanagement vorm te geven in de keten.
In de workshops wordt kennisgemaakt met Design Thinking, een kort cyclische manier van projectmatig werken. Aan de hand van deze werkvormen ondersteunen we het project vorm te geven en op korte termijn resultaten te boeken. De ervaring die opgedaan wordt met deze vorm van projectmatig werken is uiteraard daarna ook toepasbaar op andere toekomstige projecten.

In 2022 wordt de pilot gecontinueerd, instappen is mogelijk per 1 januari 2022. De scholing Design Thinking wordt dan weer gegeven. Bekijk hier de informatie voor 2022.

Workshops

De eerste workshop heeft op 27 mei 2021 plaatsgevonden. Bekijk hier de presentatie:
1e Workshop Projectopzet Implementatie Casemanagement

De tweede workshop heeft op 9 juli 2021 plaatsgevonden. Bekijk hier de presentatie:
2e Workshop Verbetercyclus Implementatie Casemanagement

De derde workshop vond plaats op 24 september 2021 . Bekijk hier de presentatie :
3e workshop Borgen

Design Thinking

Hieronder is (achtergrond)informatie beschikbaar over de tools die bruikbaar zijn voor het project. Deze tools komen uit Design Thinking en zijn in de workshop Projectopzet aan bod gekomen:

Business canvas Model
Social Business Canvas Model
Patient journey
Fly on the wall
Lego serious play
SWOT analyse
System mapping
Value flow map
Context mapping

Deze tools zijn aan bod gekomen in de workshop Verbetercyclus:

Brainwriting
Desktop walkthrough
Disney methode
Dot voting
Forced fit
Investigative rehearsal
Scamper
Service blueprint

Sabotage_tool

Bij vragen of de wens tot meer informatie over dit project, neem contact op via: info@kennisnetwerkcva.nl

 

 • Tools:

  • Casemanagement

   Ontwikkelscan Regionale Implementatie Casemanagement Hersenletsel

   16-03-2021
   Ontwikkelscan Regionale Implementatie Casemanagement Hersenletsel

   Ontwikkelscan

   Ontwikkelscan Regionale Implementatie Casemanagement Hersenletsel

   Meer Info
  • Casemanagement

   Stappenplan bij implementatie visiedocument Casemanagement

   16-03-2021
   Stappenplan bij implementatie visiedocument Casemanagement

   Stappenplan

   Stappenplan implementatie van het visiedocument Casemanagement

   Meer Info
  • Casemanagement, Monitoring en nazorg

   Visiedocument Casemanagement Hersenletsel

   16-03-2021
   Visiedocument Casemanagement Hersenletsel

   Kompas voor casemanagement hersenletsel

   Meer Info