Welkom bij 'Samen beslissen in de CVA zorg'

Samen beslissen in de CVA-zorg is door betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen aangemerkt als een belangrijk verbeterpunt voor de zorg. Goede samenwerkingsafspraken en reguliere afstemming tussen de specialistische revalidatie en de eerstelijns disciplines in een regio zijn nodig om patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Onderstaand de e-learning en overige tools die hierbij kunnen ondersteunen:

De keuzehulp ‘Samen beslissen: behandeling of zorg na een CVA’
Instructiekaart keuzehulpen CVA Werkboek
Werkboek trainingen Samen Beslissen CVA/NAH
Werkkaart Samen Beslissen
Zakkaartje Samen Beslissen met Patiënten en hun naasten

Meer informatie over bovenstaande tools is te vinden in onze kennisbank. Of mail naar info@kennisnetwerkcva.nl

E-learning ‘Samen beslissen in de CVA zorg’

Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht van het Kennisnetwerk CVA Nederland voor het project ‘Verankeren van samen beslissen in de CVA-zorgketen; van revalidatie tot de zorg in de eerste lijn’. Dit project betreft een samenwerking tussen het Kennisnetwerk CVA Nederland en Revalidatie Nederland, Hersenletsel.nl, Kaderartsen Hart- en Vaatziekten, Revalidatieartsen en andere partijen. Het project is gefinancierd door het Zorginstituut Nederland in het kader van het Transparantiejaar 2016. 

Deze e-learning over ‘samen beslissen met patiënten met een CVA’ is bedoeld voor alle professionals die werken in de CVA of NAH zorg én die aan de slag willen met samen beslissen. In deze e-learning komt het volgende aan bod:

  • Theorie over samen beslissen
  • Theorie over samen beslissen specifiek bij CVA
  • Reflectie op eigen handelen
  • Toepassing van samen beslissen met CVA-patiënten
  • Aandachtspunten en problematiek bij CVA-patiënten

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-learning ben je in staat om:

  • De principes van samen beslissen te begrijpen en uit te leggen
  • De noodzaak van samen beslissen met CVA-patiënten te begrijpen en uit te leggen
  • Rekening te houden met de specifieke aandachtspunten bij de CVA-problematiek
  • De stappen van samen beslissen toe te passen in de praktijk

Werkwijze

Deze e-learning bestaat uit 15 vragen. Het doorlopen van de gehele e-learning duurt ongeveer 3 uur. 

Na het beantwoorden van de laatste vraag, krijg je een mail met daarin de door jou gegeven antwoorden.