Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Nazorgspreekuur Haaglanden

   01-09-2018

   Doel

   Het bieden van goede nazorg, waardoor het functioneren en de kwaliteit van leven van de CVA patiënt en zijn naaste verbetert.   En het bijhouden ...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Jaarplan 2018 Netwerk Hersenletsel Salland e.o.

   01-09-2018

   Doel

   Ketenafspraken tussen instellingen vastleggen.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Regionaal convenant werkafspraken CVA-ketenzorg Zuid-Holland Noord

   01-09-2018

   Doel

   Ketenafspraken tussen instellingen vastleggen.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   E-learning Samen Beslissen

   01-09-2018

   Doel

   Tool voor zorgverleners om 'Samen beslissen' in de praktijk vorm te geven.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   10 tips voor het geven van een goede implementatie opdracht

   01-09-2018

   Doel

   Het opstellen van een goede implementatie opdracht.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Hoe maak je een poster?

   01-09-2018

   Doel

   Tips geven om een informatieve poster te maken.

   Meer Info
  • Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo?

   01-09-2018

   Doel

   Ketenafspraken maken tussen zorgverleners die de nazorg voor patiënten goed willen organiseren.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Functieomschrijving coördinator CVA zorgketen

   01-09-2018

   Doel

   Het beschrijven van de functie van ketencoördinatoren.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Persoonlijke Informatiemap CVA

   31-08-2018
   Persoonlijke Informatiemap CVA

   Doel

   Persoonlijke informatie op het juiste moment, op de juiste plaats.

   Meer Info

Symposium 29 november 2019

De inschrijving voor het jaarlijkse symposium van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.