Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Samenwerking 1e en 2e lijns zorg

   01-09-2018
   Samenwerking 1e en 2e lijns zorg

   Doel

   Door soepele samenwerking en gezamenlijk spreekuur verbetert de zorg aan de patiënt en de gezamenlijke professionele kennis.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Infoapp 'Door de keten heen'

   01-09-2018
   Infoapp 'Door de keten heen'

   Doel

   Informatie verstrekken aan patiënten.

   Meer Info
  • Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Ook NA ontslag zorg op MAAT

   01-09-2018
   Ook NA ontslag zorg op MAAT

   Doel

   Nazorg op maat aanbieden door de communicatie in de keten te verbeteren.

   Meer Info
  • Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Nazorgspreekuur Haaglanden

   01-09-2018

   Doel

   Het bieden van goede nazorg, waardoor het functioneren en de kwaliteit van leven van de CVA patiënt en zijn naaste verbetert.   En het bijhouden ...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Jaarplan 2018 Netwerk Hersenletsel Salland e.o.

   01-09-2018

   Doel

   Ketenafspraken tussen instellingen vastleggen.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Regionaal convenant werkafspraken CVA-ketenzorg Zuid-Holland Noord

   01-09-2018

   Doel

   Ketenafspraken tussen instellingen vastleggen.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   E-learning Samen Beslissen

   01-09-2018

   Doel

   Tool voor zorgverleners om 'Samen beslissen' in de praktijk vorm te geven.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   10 tips voor het geven van een goede implementatie opdracht

   01-09-2018

   Doel

   Het opstellen van een goede implementatie opdracht.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Hoe maak je een poster?

   01-09-2018

   Doel

   Tips geven om een informatieve poster te maken.

   Meer Info
  • Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo?

   01-09-2018

   Doel

   Ketenafspraken maken tussen zorgverleners die de nazorg voor patiënten goed willen organiseren.

   Meer Info