Tools

  • Deskundigheidsbevordering

   Verbeteren van diagnostiek en behandeling van visueel neglect

   05-01-2022
   Verbeteren van diagnostiek en behandeling van visueel neglect

   Poster: Verbeteren van diagnostiek en behandeling van visueel neglect

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   The design choices for the development of an Augmented Reality (AR) game for people with visuospatial neglect

   05-01-2022
   The design choices for the development of an Augmented Reality (AR) game for people with visuospatial neglect

   Poster: The design choices for the development of an Augmented Reality (AR) game for people with visuospatial neglect

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Samen Neurowijzer

   05-01-2022
   Samen Neurowijzer

   Poster: Samen Neurowijzer

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Rol van de verpleging in het gebruik van het oefenportaal

   05-01-2022
   Rol van de verpleging in het gebruik van het oefenportaal

   Poster: Rol van de verpleging in het gebruik van het oefenportaal

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Revaliderend werken in een klinische ziekenhuissetting

   05-01-2022
   Revaliderend werken in een klinische ziekenhuissetting

   Poster: Revaliderend werken in een klinische ziekenhuissetting

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Responsiviteit van de USER en de Barthelindex in medisch specialistische en geriatrische CVA-revalidatie

   05-01-2022
   Responsiviteit van de USER en de Barthelindex in medisch specialistische en geriatrische CVA-revalidatie

   Poster: Responsiviteit van de USER en de Barthelindex in medisch specialistische en geriatrische CVA-revalidatie

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Protocol vallen en cognitie

   05-01-2022
   Protocol vallen en cognitie

   Poster: Protocol vallen en cognitie

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   PROM en PREM voor Koninklijke Visio

   05-01-2022
   PROM en PREM voor Koninklijke Visio

   Poster: PROM en PREM voor Koninklijke Visio

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   De casemanager hersenletsel: Doen wat nodig is!

   05-01-2022
   De casemanager hersenletsel: Doen wat nodig is!

   Bieden van gespecialiseerde cliëntondersteuning is een vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning, een wettelijk recht vanuit Wmo en Wlz, voor mensen met hersenletsel en hun naasten die tijdelijk of langdurig méér nazorg of zorgcoördinatienodig hebben.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Reade revalidatie/reumatologie

   05-01-2022
   Reade revalidatie/reumatologie

   Poster: Reade revalidatie/reumatologie

   Meer Info