Tools

  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   De invloed van nocebo-informatie op vermoeidheid

   14-01-2022
   De invloed van nocebo-informatie op vermoeidheid

   Doel

   De invloed van nocebo-informatie op vermoeidheid

   Meer Info
  • Naasten en mantelzorg

   Factsheet Het hervinden van een balans

   14-01-2022
   Factsheet Het hervinden van een balans

   Doel

   Leren leven met (een partner met) hersenletsel draait om het hervinden van een balans.

   Meer Info
  • Naasten en mantelzorg, Informatie

   Het hervinden van een balans in het leven

   14-01-2022
   Het hervinden van een balans in het leven

   Doel

   Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar zorgbehoeften van mensen met hersenletsel en partners van mensen met hersenletse

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Keuzewijzers hersenletsel

   14-01-2022
   Keuzewijzers hersenletsel

   Doel

   Veel mensen met hersenletsel en hun naasten geven aan dat het vinden van de juiste zorg en ondersteuning een zoektocht is en een kwestie van geluk ...

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Niet Rennen Maar Plannen - online

   14-01-2022
   Niet Rennen Maar Plannen - online

   Doel

   De inhoud van Niet rennen maar plannen – online is gebaseerd op verschillende effectieve behandelprotocollen voor cognitieve revalidatie die succes...

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Werkplan samen beslissen - Santeon

   14-01-2022
   Werkplan samen beslissen - Santeon

   Doel

   Dit werkplan beschrijft welke stappen er worden genomen om de keuzehulp te implementeren

   Meer Info
  • Samen beslissen

   CVA keuzehulp

   13-01-2022
   CVA keuzehulp

   Doel

   De keuzehulp is bedoeld voor mensen die een cerebrovasculair accident (CVA) hebben gehad en hiervoor in een ziekenhuis zijn opgenomen.

   Meer Info
  • Monitoring en nazorg

   Infographic geeft patiënt met herseninfarct inzicht in gevolgen en herstel

   13-01-2022
   Infographic geeft patiënt met herseninfarct inzicht in gevolgen en herstel

   Doel

   Wat kunnen patiënten verwachten van de gevolgen en het herstel in het eerste jaar na een herseninfarct?

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Zelfmanagementondersteuning door ervaringsdeskundigen na revalidatie met hersenletsel: een procesevaluatie

   05-01-2022
   Zelfmanagementondersteuning door ervaringsdeskundigen na revalidatie met hersenletsel: een procesevaluatie

   Getrainde ervaringsdeskundige vrijwilligers bieden sociaal-emotionele zelfmanagement ondersteuning in de vorm van thuisgesprekken

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Knowledge Broker Project Verbeteren van diagnostiek en behandeling neglect

   05-01-2022
   Knowledge Broker Project Verbeteren van diagnostiek en behandeling neglect

   Poster: Knowledge Broker Project Verbeteren van diagnostiek en behandeling neglect

   Meer Info