Projecten & tools

Hier zijn zowel projecten als tools te vinden.

  • Screeningsinstrumenten

   Vroegsignalering CVA TIA (zakkaartje)

   10-09-2018

   Doel

   Een screeningslijst die ingezet kan worden in het reguliere CVRM-spreekuur van de huisartsenpraktijk ofwel door andere zorgprofessionals in de eers...

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte (SIGEB)

   10-09-2018

   Doel

   Een algemene en snelle inventarisatie maken van de problematiek van patiënten met een CVA, die vanuit zorginstellingen zijn teruggekeerd naar de th...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketentocht Leeuwarden

   03-09-2018

   Doel

   Ervoor zorgen dat men elkaar persoonlijk leert kennen en dat men letterlijk beeld krijgt van de ketenpartners en de zorg die aldaar wordt geleverd.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Zorgpad CVA (na)zorg op orde

   03-09-2018

   Doel

   Beschrijving van de route van de patiënt en wie wat op welk moment doet.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service

   03-09-2018

   Doel

   Beschrijving van de kwaliteitseisen die de ketenpartners in de Rotterdamse deelketens afgesproken hebben.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Meeloopochtend mantelzorgers

   02-09-2018
   Meeloopochtend mantelzorgers

   Doel

   Mantelzorger heeft kennis van de inhoud van het revalidatieplan van de client; relevante informatie over het revalidatietraject, het weekschema en ...

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Samen een team

   02-09-2018
   Samen een team

   Doel

   De revalidatieklapper wordt ingezet ter bevordering van de revalidatie.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Individueel zorgplan CVA

   02-09-2018
   Individueel zorgplan CVA

   Doel

   Bundelen van informatie aan de patiënt om de patiënt goed voor te lichten.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Samenwerking buiten de muren van je instelling

   02-09-2018
   Samenwerking buiten de muren van je instelling

   Doel

   Bevorderen van samenwerking in de keten.

   Meer Info
  • Intensiteit van oefenen

   Persoonlijke Oefenmap

   01-09-2018
   Persoonlijke Oefenmap

   Doel

   Beter herstel door meer oefenen.

   Meer Info