Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   CVA zorgprogramma geriatrische revalidatie

   15-09-2018

   Doel

   Het bieden van een evidence based zorgprogramma CVA revalidatie.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (naastenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken aan de naaste om samen te oefenen.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (patiëntenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken om het zelf oefenen te stimuleren na een beroerte.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   CVA nazorgprotocol CVA-keten Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Inzichtelijk maken welke afspraken voor de nazorg zijn gemaakt om te leveren.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketenprotocol / convenant CVA-zorg Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Afstemming en afspraken tussen de ketenpartners.

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Vroegsignalering CVA TIA (zakkaartje)

   10-09-2018

   Doel

   Een screeningslijst die ingezet kan worden in het reguliere CVRM-spreekuur van de huisartsenpraktijk ofwel door andere zorgprofessionals in de eers...

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte (SIGEB)

   10-09-2018

   Doel

   Een algemene en snelle inventarisatie maken van de problematiek van patiënten met een CVA, die vanuit zorginstellingen zijn teruggekeerd naar de th...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketentocht Leeuwarden

   03-09-2018

   Doel

   Ervoor zorgen dat men elkaar persoonlijk leert kennen en dat men letterlijk beeld krijgt van de ketenpartners en de zorg die aldaar wordt geleverd.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Zorgpad CVA (na)zorg op orde

   03-09-2018

   Doel

   Beschrijving van de route van de patiënt en wie wat op welk moment doet.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service

   03-09-2018

   Doel

   Beschrijving van de kwaliteitseisen die de ketenpartners in de Rotterdamse deelketens afgesproken hebben.

   Meer Info