Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   CVA zorgprogramma geriatrische revalidatie

   15-09-2018

   Doel

   Het bieden van een evidence based zorgprogramma CVA revalidatie.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (naastenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken aan de naaste om samen te oefenen.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (patiëntenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken om het zelf oefenen te stimuleren na een beroerte.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   CVA nazorgprotocol CVA-keten Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Inzichtelijk maken welke afspraken voor de nazorg zijn gemaakt om te leveren.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketenprotocol / convenant CVA-zorg Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Afstemming en afspraken tussen de ketenpartners.

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Vroegsignalering CVA TIA (zakkaartje)

   10-09-2018

   Doel

   Een screeningslijst die ingezet kan worden in het reguliere CVRM-spreekuur van de huisartsenpraktijk ofwel door andere zorgprofessionals in de eers...

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte (SIGEB)

   10-09-2018

   Doel

   Een algemene en snelle inventarisatie maken van de problematiek van patiënten met een CVA, die vanuit zorginstellingen zijn teruggekeerd naar de th...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketentocht Leeuwarden

   03-09-2018

   Doel

   Ervoor zorgen dat men elkaar persoonlijk leert kennen en dat men letterlijk beeld krijgt van de ketenpartners en de zorg die aldaar wordt geleverd.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Zorgpad CVA (na)zorg op orde

   03-09-2018

   Doel

   Beschrijving van de route van de patiënt en wie wat op welk moment doet.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service

   03-09-2018

   Doel

   Beschrijving van de kwaliteitseisen die de ketenpartners in de Rotterdamse deelketens afgesproken hebben.

   Meer Info

Symposium 29 november 2019

De inschrijving voor het jaarlijkse symposium van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.