Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Deskundigheidsbevordering, Samen beslissen

   Folder participatiematrix

   15-11-2018

   Doel

   Het bevorderen van patiëntenparticipatie in onderzoek en zorgvernieuwingsprojecten.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering, Informatie aan patiënt/naasten, Samen beslissen

   TIPS voor het maken van voorlichting en informatie voor patiënten met CVA/NAH

   15-11-2018

   Doel

   Tips aanreiken voor het maken van voorlichting en informatie voor patiënten met afasie (en voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden of laaggele...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Format voor een regionale scholing gericht op eerstelijnsprofessionals in de CVA zorgketen

   18-09-2018

   Doel

   Dit format dient als een kapstok voor het vormgeven van een scholing in een CVA Zorgketen. Het primaire doel van de scholing is het toerusten van d...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Aanbevelingen voor betere zorg voor mensen met hersenletsel en hun partners (factsheet)

   15-09-2018

   Doel

   Aanbevelingen geven voor betere zorg voor mensen met hersenletsel en hun partners.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketenprotocol Rotterdam Stroke Service

   13-09-2018

   Doel

   Bevorderen dat overal in Rotterdam volgens een bepaalde werkwijze wordt gewerkt. Het protocol biedt een beschrijving van afspraken en werkwijzen bi...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   CVA zorgprogramma geriatrische revalidatie

   15-09-2018

   Doel

   Het bieden van een evidence based zorgprogramma CVA revalidatie.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (naastenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken aan de naaste om samen te oefenen.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (patiëntenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken om het zelf oefenen te stimuleren na een beroerte.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   CVA nazorgprotocol CVA-keten Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Inzichtelijk maken welke afspraken voor de nazorg zijn gemaakt om te leveren.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketenprotocol / convenant CVA-zorg Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Afstemming en afspraken tussen de ketenpartners.

   Meer Info