Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Informatie aan patiënt/naasten

   Goede voorbereiding ontslag naar huis

   20-12-2018
   Goede voorbereiding ontslag naar huis

   Doel

   Naar huis na de revalidatie via een gestructureerde, goed voorbereidde ontslagperiode met duidelijke informatie. Zie ook onderstaand filmpje!

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Transferscholing CVA

   20-12-2018
   Transferscholing CVA

   Doel

   Alle medewerkers kunnen transfertechnieken op de juiste wijze toepassen en therapeutisch inzetten. Eenduidig en multidisciplinair samenwerken op d...

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Samen beslissen

   Patiëntbetrokkenheid

   26-11-2018

   Doel

   De patiënt en evt. mantelzorger beslissen mee bij het opstellen van het behandelplan, waardoor de patiënt eigen regie ervaart tijdens de revalidatie.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Tool 'Wat er toe doet'

   26-11-2018

   Doel

   Deze tool helpt mensen om te bepalen wat voor hen belangrijk is in hun leven en wat daar voor nodig is zodat ze dit kunnen bespreken met hun zorgve...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Tool 'Maak zelf een implementatieplan'

   15-11-2018

   Doel

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering, Samen beslissen

   Folder participatiematrix

   15-11-2018

   Doel

   Het bevorderen van patiëntenparticipatie in onderzoek en zorgvernieuwingsprojecten.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering, Informatie aan patiënt/naasten, Samen beslissen

   TIPS voor het maken van voorlichting en informatie voor patiënten met CVA/NAH

   15-11-2018

   Doel

   Tips aanreiken voor het maken van voorlichting en informatie voor patiënten met afasie (en voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden of laaggele...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Format voor een regionale scholing gericht op eerstelijnsprofessionals in de CVA zorgketen

   18-09-2018

   Doel

   Dit format dient als een kapstok voor het vormgeven van een scholing in een CVA Zorgketen. Het primaire doel van de scholing is het toerusten van d...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Aanbevelingen voor betere zorg voor mensen met hersenletsel en hun partners (factsheet)

   15-09-2018

   Doel

   Aanbevelingen geven voor betere zorg voor mensen met hersenletsel en hun partners.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Ketenprotocol Rotterdam Stroke Service

   13-09-2018

   Doel

   Bevorderen dat overal in Rotterdam volgens een bepaalde werkwijze wordt gewerkt. Het protocol biedt een beschrijving van afspraken en werkwijzen bi...

   Meer Info

Symposium 29 november 2019

De inschrijving voor het jaarlijkse symposium van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.