Tools

  • Intensiteit van oefenen

   Gedragsverandering sedentair gedrag

   26-10-2020
   Gedragsverandering sedentair gedrag

   Doel

   Mensen na een beroerte in verschillende groepen te identificeren met betrekking tot het beweeggedrag.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Positief Motiveren: digitale scholing

   20-10-2020
   Positief Motiveren: digitale scholing

   Doel

   Hoe motiveer je je collega's, ketenpartners om aan een gezamenlijk project te werken? Start deze webinar.

   Meer Info
  • Regionale CVA / NAH ketens verbonden, Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Tool Resultaatmanagement

   27-08-2020

   Doel

   De tool kan door ketens gebruikt worden die het cluster ‘Resultaatmanagement’ concreet of concreter willen maken en de besluitvorming in hun stuurg...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Overzicht e-health toepassingen en implementatieplan huisartsenzorg

   27-07-2020
   Overzicht e-health toepassingen en implementatieplan huisartsenzorg

   Doel

   Overzicht van diverse e-health-toepassingen en een bijbehorend implementatieplan ontwikkeld door Nivel.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Tool 'Niet Rennen Maar Plannen'

   18-06-2020
   Tool 'Niet Rennen Maar Plannen'

   Doel

   Het programma Niet Rennen Maar Plannen – Online helpt patiënten om meer grip te krijgen op problemen in het dagelijks leven als gevolg van cognitie...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Format ketenbrede scholing neurorevalidatie - V&VN

   12-03-2020
   Format ketenbrede scholing neurorevalidatie - V&VN

   Doel

   Dit format heeft als doel om ketens te ondersteunen om zelf een scholing op te zetten of om reeds bestaande scholing te toetsen. Met als uiteindeli...

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   CommuniCare: een digitaal informatiepunt voor de naasten van mensen met afasie

   10-03-2020
   CommuniCare: een digitaal informatiepunt voor de naasten van mensen met afasie

   Doel

   Een digitaal informatiepunt voor de naasten van mensen met afasie.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Hoe maak je een vlog?

   13-01-2020
   Hoe maak je een vlog?

   Doel

   Een vlog is een leuke manier om je project te presenteren. In toegevoegde presentatie worden handvatten gegeven voor het maken van een vlog.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Young Stroke

   15-12-2019
   Young Stroke

   Doel

   Het geven van juiste, betrouwbare en passende informatie voor jonge patiënten, hun naasten en zorgverleners met betrekking tot neurovasculaire aand...

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Patiënteninformatie

   04-11-2019

   Doel

   Op diverse plaatsen is informatie beschikbaar voor patiënten over een beroerte en de consequenties daarvan.

   Meer Info

Symposium 3 december 2021

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2021: ‘Zorg voor mensen met een CVA/NAH blijft maatwerk!’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.