Tools

  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Zorgpad CVA Friesland

   02-06-2022

   Doel

   In dit zorgpad is beschreven welke afspraken er in Friesland zijn gemaakt.

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Ketenprotocol neurologie Leeuwarden

   02-06-2022

   Doel

   In dit ketenprotocol wordt beschreven wat de afspraken zijn in de regio Friesland

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Keuzewijzer hersenletsel

   16-05-2022
   Keuzewijzer hersenletsel

   Doel

   De keuzewijzer is gemaakt voor volwassenen met hersenletsel en hun naastbetrokkenen in de regio Weert.

   Meer Info
  • Informatie

   Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken - 9 principes

   23-02-2022
   Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken - 9 principes

   Doel

   Pharos biedt inzicht in de voornaamste oorzaken en mechanismen die ervoor zorgen dat gezondheidsverschillen zo hardnekkig zijn.

   Meer Info
  • Informatie, Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   CVA KETENZORGPAD

   23-02-2022
   CVA KETENZORGPAD

   Doel

   Dit boekje is ontwikkeld door de CVA-Zorgketen West-Brabant en Tholen en is bedoeld voor patienten en naasten.

   Meer Info
  • Design Thinking Tools

   11-02-2022
   Design Thinking Tools

   Doel

   Deze tools komen uit Design Thinking en zijn in de workshop Projectopzet aan bod gekomen:

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Vragenlijst om effectiviteit ACT te meten

   24-01-2022
   Vragenlijst om effectiviteit ACT te meten

   Doel

   Vragenlijsten voor mensen met stemmingsklachten

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Denk aan Hersenletsel

   21-01-2022

   Doel

   Stroomdiagram voor het opsporen van niet-aangeboren hersenletsel door de huisarts

   Meer Info
  • Revalidatiebehandeling op maat voor personen met ernstige gevolgen van hersenletsel

   Wat is een Langdurige Bewustzijnsstoornis?

   21-01-2022

   Doel

   Een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) kan ontstaan als een patiënt in coma is geweest.

   Meer Info
  • Revalidatiebehandeling op maat voor personen met ernstige gevolgen van hersenletsel

   Langdurige bewustzijnsstoornissen: diagnose, prognose en behandeling

   21-01-2022

   Doel

   Dit artikel geeft een overzicht van de diagnostiek, prognose en behandelings-mogelijkheden voor patiënten met deze complexe klinische beelden met e...

   Meer Info

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.