Tools

  • Deskundigheidsbevordering, Informatie

   Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES

   16-06-2022
   Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES

   Doel

   In dit artikel wordt gekeken naar de gezonheidspercepties van mensen met een lage SES.

   Meer Info
  • Informatie, Ondersteuning bij arbeidsparticipatie

   Hersenletsel en re-integratie naar werk

   16-06-2022
   Hersenletsel en re-integratie naar werk

   Doel

   In deze brochure krijgen patiënten op een makkelijke en informatieve manier tips, waarmee ze goed op weg geholpen wordt in het re-integratieproces.

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Terug naar Huis Steuntakenlijst en Gesprekstool

   16-06-2022
   Terug naar Huis Steuntakenlijst en Gesprekstool

   Doel

   Deze tools helpen bij een betere voorbereiding van de patiënt op ontslag na verblijf in de geriatrische revalidatie

   Meer Info
  • Samen beslissen, Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Mijn positieve gezondheid

   16-06-2022
   Mijn positieve gezondheid

   Doel

   De vragenlijst van Mijn positieve gezondheid, brengt de gezondheid van de patiënt in kaart in de breedste zin van het woord.

   Meer Info
  • Informatie, Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Leefstijlroer

   16-06-2022
   Leefstijlroer

   Doel

   Leefstijl bespreekbaar maken is een taak voor de zorgprofessional. Het leefstijlroer kan handvatten geven om juiste koers te bepalen voor gezonde(r...

   Meer Info
  • Signalering en verwijzing bij chronische klachten door huisarts en bedrijfsarts

   Vaatrisico-app, U-Prevent

   07-06-2022
   Vaatrisico-app, U-Prevent

   Doel

   Het gemak voor de huisarts zit hem vooral in het snel en eenvoudig kunnen bepalen van het risico voor de patiënt die voor je zit.

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Zorgpad CVA Friesland

   02-06-2022

   Doel

   In dit zorgpad is beschreven welke afspraken er in Friesland zijn gemaakt.

   Meer Info
  • Gecoördineerde keten- en netwerkzorg

   Ketenprotocol neurologie Leeuwarden

   02-06-2022

   Doel

   In dit ketenprotocol wordt beschreven wat de afspraken zijn in de regio Friesland

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Keuzewijzer hersenletsel

   16-05-2022
   Keuzewijzer hersenletsel

   Doel

   De keuzewijzer is gemaakt voor volwassenen met hersenletsel en hun naastbetrokkenen in de regio Weert.

   Meer Info
  • Informatie

   Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken - 9 principes

   23-02-2022
   Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken - 9 principes

   Doel

   Pharos biedt inzicht in de voornaamste oorzaken en mechanismen die ervoor zorgen dat gezondheidsverschillen zo hardnekkig zijn.

   Meer Info