Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Screeningsinstrumenten

   Participatie in eerste maanden na een CVA voorspelt kwaliteit van leven op de lange termijn

   26-11-2020
   Participatie in eerste maanden na een CVA voorspelt kwaliteit van leven op de lange termijn

   Doel

   Terwijl vasculaire risicofactoren en lichamelijke gevolgen veel aandacht krijgen op de CVA-nazorgpolikliniek, blijven de gevolgen van een CVA op de...

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Screening naar en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct.

   26-11-2020
   Screening naar en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct.

   Doel

   Thuis ervaart een grote groep patiënten Resultaten: De primaire uitkomstmaat is de mate van participatie gemeten met de Restrictie subschaal van de...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Communicatieve Participatie

   26-11-2020
   Communicatieve Participatie

   Doel

   Meer Info
  • Intensiteit van oefenen

   NAH Sportgroep

   26-11-2020
   NAH Sportgroep

   Doel

   Vergroten van het NAH-sportaanbod in Zeist, zodat elke NAH-patiënt een keuze heeft om een passende sport te kiezen. Zichtbaarheid en bekendheid va...

   Meer Info
  • Intensiteit van oefenen

   Ervaringen van patiënten na CVA met niet-invasieve hersenstimulatie (TMS) ) voor verbetering arm herstel

   26-11-2020
   Ervaringen van patiënten na CVA met niet-invasieve hersenstimulatie (TMS) ) voor verbetering arm herstel

   Doel

   Inzicht krijgen in perspectief van patiënten met CVA over ervaren effecten en ervaringen van ontwerp en ontvangst TMS behandeling voor herstel arm.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Het borgen geborgd

   26-11-2020
   Het borgen geborgd

   Doel

   Om te voorkomen dat op wetenschap gebaseerde werkwijzen en daarbij behorend gedrag verwatert, is verankering in de organisatie -gericht op de lange...

   Meer Info
  • Intensiteit van oefenen

   Oefenen met een app

   26-11-2020
   Oefenen met een app

   Doel

   Het verhogen van oefenintensiteit tijdens de geriatrische revalidatie na een CVA.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Gespreksgroep voor lotgenoten na CVA in de chronische fase

   26-11-2020
   Gespreksgroep voor lotgenoten na CVA in de chronische fase

   Doel

   Cliënten lotgenotencontact en psycho-educatie bieden bij milde cognitieve klachten, dmv een gespreksgroep.

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Aandacht voor psychosociale problemen

   26-11-2020
   Aandacht voor psychosociale problemen

   Doel

   Psychosociale problemen bij revalidanten en naasten tijdig signaleren en passende ondersteuning te kunnen bieden door een screenings-vragenlijst.

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   CoScA Cognitieve Screenings App

   26-11-2020
   CoScA Cognitieve Screenings App

   Doel

   Cosca is een screeningsinstrument na NAH, waarmee cognitieve problemen snel in kaart kunnen worden gebracht. De resultaten geven een aanbeveling vo...

   Meer Info