Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Eindrapportage passende zorg en substitutie in-zorgnetwerken-voor-mensen-met-cva

   30-07-2019

   Doel

   Eindrapportage van het onderzoek naar de kenmerken van eerstelijns CVA-netwerken in Nederland.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Format 1e lijns Netwerk

   30-07-2019

   Doel

   Format 1e lijns Netwerk met als doel het verbeteren van de kwaliteit en de continuïteit van zorg en het verbeteren van de communicatie tussen behan...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Samenwerkingsovereenkomst keten Eemland

   15-07-2019

   Doel

   Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst  van de keten met 1e lijnpraktijken.

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Stappenplan CNA werkgroep Noordwest Ziekenhuisgroep (2018)

   24-06-2019

   Doel

   Een bijdrage leveren aan verantwoorde (para)medische zorg door te werken aan professionalisering, profilering en positionering van de diagnosebeeld...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering, Samen beslissen

   Toolbox patiëntenparticipatie in ketenzorg

   24-06-2019

   Doel

   Het aanbieden van een toolbox met: Instrumenten voor patiëntenparticipatie. Een checklist en een beslisschema die helpen een keuze voor een inst...

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Gestructureerd interview voor de Modified Rankin Scale

   24-06-2019

   Doel

   Een gestructureerd interview voor het scoren van de modified Rankin Scale (mRS), zoals dat is ontwikkeld door neurologen van het Academisch Medisch...

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Werkboek trainingen Samen Beslissen CVA/NAH

   23-05-2019

   Doel

   Werkboek voor trainers en zorgverleners voor samen beslissen met patiënt en naaste bij CVA/NAH.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Format werkkaart Samen Beslissen

   23-05-2019

   Doel

   Tool format werkkaart Samen Beslissen. Voor het krijgen van meer grip op de invulling van samen beslissen in het zorgproces.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Zakkaartje Samen Beslissen met patiënten en hun naasten

   21-05-2019

   Doel

   Het ondersteunen van zorgverleners bij het doorlopen van het Samen Beslissen proces met patiënten en hun naasten.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Animatie voor samen beslissen bij CVA

   21-05-2019

   Doel

   Ten behoeve van het project is een animatiefilmpje (zie hieronder) ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. Hierin wo...

   Meer Info