Projecten & tools

  • Deskundigheidsbevordering

   Format voor een regionale scholing gericht op eerstelijnsprofessionals in de CVA zorgketen

   18-09-2018

   Doel

   Dit format dient als een kapstok voor het vormgeven van een scholing in een CVA Zorgketen. Het primaire doel van de scholing is het toerusten van d...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Aanbevelingen voor betere zorg voor mensen met hersenletsel en hun partners (factsheet)

   15-09-2018

   Doel

   Aanbevelingen geven voor betere zorg voor mensen met hersenletsel en hun partners.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten

   Handleiding invullen zelfevaluatie

   13-09-2018

   Doel

   Informatie bieden om ervoor te zorgen dat alle items van de zelfevaluatie ingevuld kunnen worden.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten

   Ketenprotocol Rotterdam Stroke Service

   13-09-2018

   Doel

   Bevorderen dat overal in Rotterdam volgens een bepaalde werkwijze wordt gewerkt. Het protocol biedt een beschrijving van afspraken en werkwijzen bi...

   Meer Info
  • Samenwerking in keten

   CVA zorgprogramma geriatrische revalidatie

   15-09-2018

   Doel

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (naastenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken aan de naaste om samen te oefenen.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten, Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Een beroerte? Sámen aan de slag! (patiëntenversie zakkaartje)

   13-09-2018

   Doel

   Hulpmiddel / stimulans aanreiken om het zelf oefenen te stimuleren na een beroerte.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   CVA nazorgprotocol CVA-keten Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Inzichtelijk maken welke afspraken voor de nazorg zijn gemaakt om te leveren.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten

   Ketenprotocol / convenant CVA-zorg Drechtzorg

   10-09-2018

   Doel

   Afstemming en afspraken tussen de ketenpartners.

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Vroegsignalering CVA TIA (zakkaartje)

   10-09-2018

   Doel

   Een screeningslijst die ingezet kan worden in het reguliere CVRM-spreekuur van de huisartsenpraktijk ofwel door andere zorgprofessionals in de eers...

   Meer Info