Projecten & tools

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten en tools die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Projecten zijn herkenbaar aan het  icoon, tools aan het  icoon.
U kunt snel selecteren op onderwerp en daarna filteren op projecten of tools.

  • Intensiteit van oefenen, Zorg/behandeling in de thuissituatie

   Het effect van virtuele looptraining op participatie in subacute CVA patiënten

   26-11-2020
   Het effect van virtuele looptraining op participatie in subacute CVA patiënten

   Doel

   Doel 1. Onderzoeken van het effect van looptraining in een virtuele omgeving op participatie bij zelfstandig wonende mensen binnen 6 maanden na een...

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Participatie in eerste maanden na een CVA voorspelt kwaliteit van leven op de lange termijn

   26-11-2020
   Participatie in eerste maanden na een CVA voorspelt kwaliteit van leven op de lange termijn

   Doel

   Terwijl vasculaire risicofactoren en lichamelijke gevolgen veel aandacht krijgen op de CVA-nazorgpolikliniek, blijven de gevolgen van een CVA op de...

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Screening naar en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct.

   26-11-2020
   Screening naar en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct.

   Doel

   Thuis ervaart een grote groep patiënten Resultaten: De primaire uitkomstmaat is de mate van participatie gemeten met de Restrictie subschaal van de...

   Meer Info
  • Deskundigheidsbevordering

   Communicatieve Participatie

   26-11-2020
   Communicatieve Participatie

   Doel

   Meer Info
  • Intensiteit van oefenen

   NAH Sportgroep

   26-11-2020
   NAH Sportgroep

   Doel

   Vergroten van het NAH-sportaanbod in Zeist, zodat elke NAH-patiënt een keuze heeft om een passende sport te kiezen. Zichtbaarheid en bekendheid va...

   Meer Info
  • Intensiteit van oefenen

   Ervaringen van patiënten na CVA met niet-invasieve hersenstimulatie (TMS) ) voor verbetering arm herstel

   26-11-2020
   Ervaringen van patiënten na CVA met niet-invasieve hersenstimulatie (TMS) ) voor verbetering arm herstel

   Doel

   Inzicht krijgen in perspectief van patiënten met CVA over ervaren effecten en ervaringen van ontwerp en ontvangst TMS behandeling voor herstel arm.

   Meer Info
  • Samenwerking in keten en / of aansluiting 1e lijn

   Het borgen geborgd

   26-11-2020
   Het borgen geborgd

   Doel

   Om te voorkomen dat op wetenschap gebaseerde werkwijzen en daarbij behorend gedrag verwatert, is verankering in de organisatie -gericht op de lange...

   Meer Info
  • Intensiteit van oefenen

   Oefenen met een app

   26-11-2020
   Oefenen met een app

   Doel

   Het verhogen van oefenintensiteit tijdens de geriatrische revalidatie na een CVA.

   Meer Info
  • Informatie aan patiënt/naasten

   Gespreksgroep voor lotgenoten na CVA in de chronische fase

   26-11-2020
   Gespreksgroep voor lotgenoten na CVA in de chronische fase

   Doel

   Cliënten lotgenotencontact en psycho-educatie bieden bij milde cognitieve klachten, dmv een gespreksgroep.

   Meer Info
  • Screeningsinstrumenten

   Aandacht voor psychosociale problemen

   26-11-2020
   Aandacht voor psychosociale problemen

   Doel

   Psychosociale problemen bij revalidanten en naasten tijdig signaleren en passende ondersteuning te kunnen bieden door een screenings-vragenlijst.

   Meer Info