Project ‘Leernetwerk implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’

Looptijd tot 2025


In mei 2023 is de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel gelanceerd. De Handreiking is met
behulp van een consortium van Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie (NVLF), de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en het Kennisnetwerk CVA
Nederland (KNCN) tot stand gekomen met ondersteuning van de Hersenstichting. In de Handreiking
staan praktische tips en aanbevelingen voor professionals voor het leveren van passende zorg aan
personen met hersenletsel in de eerste lijn.

Om de uitkomsten van de Handreiking in de eerste lijn in Nederland te implementeren is een
ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship aangevraagd en
toegekend. Dit Fellowship maakt deel uit van het ‘Leernetwerk Implementatie handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’ (LIH). Doel van het LIH is het landelijk ondersteunen,
faciliteren en verbinden van de regionale netwerken bij het implementeren van de uitkomsten en
aanbevelingen van de Handreiking.

Vooruitlopend op het fellowship, dat in oktober 2023 van start gaat, worden reeds
voorbereidende stappen gezet om voor te sorteren op een landelijke implementatie.
Deze stappen bestaan hoofdzakelijk uit:

 • het identificeren van de eerstelijns netwerken en stakeholders in de eerstelijns Herstelzorg;
 • het analyseren van de huidige situatie;
 • het ophalen van ontwikkelgebieden en uitdagingen;
 • het ophalen van informatie en uitdagingen binnen de regionale zorgketens in relatie tot de eerstelijns Herstelzorg;
 • het delen van de informatie die opgehaald is en ontwikkeld wordt.

Deze informatie is gedeeld middels twee bijeenkomsten in het tweede en derde kwartaal van 2023. 

Vervolgstappen van het LIH zullen bestaan uit: 

 • het creëren van drie werkgroepen waarin middels Design Thinking informatie opgehaald en uitgewisseld zal worden tussen de eerstelijns netwerken betreffende de aanbevelingen; Kennis en vaardigheden, Juiste Zorg op de Juiste Plek en Zichtbaarheid en vindbaarheid; 
 • het ontwikkelen en testen van diverse tools ten behoeve van de implementatie van de aanbevelingen; 
 • het evalueren en vertalen van deze tools naar landelijk toepasbare gereedschappen welke beschikbaar zullen komen op de website van het KNCN; 
 • het spiegelen van deze tools en bijstellen op basis van feedback van een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen; 
 • het identificeren van andere stakeholders en uitdagingen binnen de eerstelijns herstelzorg alsook het exploreren van de mogelijkheden betreffende innovaties in deze. 

De volgende partijen dragen bij aan dit project:

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • Vereniging van Revalidatieartsen
 • KNCN
 • ZonMw
 • Hersenstichting

Opgehaalde informatie en ontwikkelingen zullen regelmatig geüpdatet worden op deze pagina.
Voor vragen inzake dit onderwerp is onze contactpersoon:

Lucas Koester, l.koester@kennisnetwerkcva.nl