De Regiokartrekkers van het Knowledge Broker Netwerk

De regiokartrekkers zijn ervaren Knowledge Brokers. Zij zijn verantwoordelijk voor de regionale gang van zaken gedurende het Knowledge Brokerjaar.

Zij verzamelen na de feedbackronde de projectplannen van de Knowledge Brokers uit hun regio. Daarnaast organiseren ze het onderling feedback geven op de projectplannen.

De regiokartrekkers organiseren twee regionale netwerkbijeenkomsten per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is het delen van elkaars kennis en ervaring, het verbeteren van de projectplannen en het delen van kennis in de regio.

De organisatie gebeurt samen met andere regiokartrekkers om een gezamenlijk lijn uit te zetten volgens het jaarthema. 

De regiokartrekkers hebben met regelmaat landelijk overleg, waarin onderling ervaring wordt uitgewisseld, gezamenlijke plannen worden opgezet en het Knowledge Broker netwerk wordt doorontwikkeld. 

Overzichtskaart van de regio’s 

Regio Randstad & Regio Noord Oost (momenteel samengevoegd)

Regiokartrekkers: 
Leonie Runge 
Muriel Rutgers
Nienke Zijp 

Bereikbaar via: kbrandstad@kennisnetwerkcva.nl

Regio Zuid-West

Regiokartrekkers:
Pascale Visser
Lotte Stegeman

Bereikbaar via: kbzw@kennisnetwerkcva.nl

Regio Oost Brabant

Regiokartrekkers:
Jannie Heymans 
Xandra Manteleers 

Bereikbaar via: kbbrabant@kennisnetwerkcva.nl 

Voor meer informatie over het Knowledge Broker netwerk klikt u hier