Najaarsbijeenkomsten 2019

Presentaties
Regiobijeenkomst Noord
Regiobijeenkomst Randstad
Regiobijeenkomst Oost-Brabant
Regiobijeenkomst Zuid West

Tips
Het kan soms een uitdaging zijn om tijd te reserveren en bekendheid te geven aan het Knowledge brokerschap. Daarom is tijdens de regionetwerkbijeenkomsten geïnventariseerd welke tips Knowledge brokers hebben om tijd vrij te maken voor de projecten en hoe collega’s
kunnen merken dat iemand een Knowledge broker is. Lees hier verder voor d​e tips.

Regiobijeenkomsten 2020

Voorjaar
KB Regio Randstad                                    18 maart
KB Regio Oost Brabant                             24 maart
KB Regio Noord Oost Nederland            19 maart
KB Regio Zuid West Nederland              26 maart

Najaar (volgt)