Voorjaarsbijeenkomsten 2021

Najaarsbijeenkomsten 2021

Kb Regio Randstad en KB NoordOost      14 oktober

Bekijk hier de presentatie PPT najaar2021

KB regio Zuid West                                  13 oktober

Bekijk de presentatie: Najaarsdag_KB_RegioZW2021

KB regio Oost Brabant

Bekijk de 20211001 Presentatie netwerkdag najaar 2021 KB Brabant XM


Voorjaarsbijeenkomsten 2021

KB Regio Randstad & KB Noord-Oost     11 maart
Bekijk hier de presentatie

KB Regio Zuid West Nederland                11 maart
Bekijk hier de presentatie

KB Regio Oost Brabant                              12 maart
Bekijk hier de presentatie

Tips

Het kan soms een uitdaging zijn om tijd te reserveren en bekendheid te geven aan het Knowledge brokerschap. Daarom is tijdens de regionetwerkbijeenkomsten geïnventariseerd welke tips Knowledge brokers hebben om tijd vrij te maken voor de projecten en hoe collega’s
kunnen merken dat iemand een Knowledge broker is. Lees hier verder voor de tips.