Casemanagement

Project Implementatie Casemanagement Hersenletsel

De informatie op deze pagina is voor deelnemers aan het project Casemanagement. 


In het project worden 3 workshops projectmanagement volgens Design Thinking aangeboden. Daarnaast krijgen alle deelnemers toegang tot Genie, een online implementatietool om de ontwikkelscan in te vullen.
Dit samen biedt zowel inhoudelijke als procesmatige ondersteuning om Casemanagement vorm te geven in de keten.
In de workshops wordt kennisgemaakt met Design Thinking, een kort cyclische manier van projectmatig werken. Aan de hand van deze werkvormen ondersteunen we het project vorm te geven en op korte termijn resultaten te boeken. De ervaring die opgedaan wordt met deze vorm van projectmatig werken is uiteraard daarna ook toepasbaar op andere toekomstige projecten.

Workshops

De eerste workshop heeft op 27 mei plaatsgevonden. Bekijk hier de presentatie:
1e Workshop Projectopzet Implementatie Casemanagement

De volgende workshops staan nog gepland:

Workshop Verbetercyclus:   9 juli                       9-11 uur 
Workshop Borging:              24 september         9-11 uur

Design Thinking

Hieronder is (achtergrond)informatie beschikbaar over de tools die bruikbaar zijn voor het project. Deze tools komen uit Design Thinking en zijn in de eerste 

Business canvas Model
Social Business Canvas Model
Patient journey
Fly on the wall
Lego serious play
SWOT analyse
System mapping
Value flow map
Context mapping

Voor vragen of meer informatie over dit project, neem gerust contact op via: info@kennisnetwerkcva.nl