Knowledge brokers jaarthema 2019

Aanleiding
Ieder knowledge broker jaar kent een thema. Dit thema geeft richting aan de knowledge brokers. Het thema uit zich in de scholing ‘projectmatig werken’ en de inhoud van de regionale netwerkdagen. Daarnaast wordt er in de Kennisbank op de website van het Kennisnetwerk CVA Nederland inhoudelijke informatie verzameld over het thema en deze wordt op die plaats inzichtelijk gemaakt voor alle knowledge brokers.

Er is voor twee thema’s gekozen:
– Inhoud van richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (2017): hoofdstuk 10
– Samenwerking in de keten: overdracht in de keten (naar 1e lijn, triage, samenwerking met NAH, etc)

Het eerste thema heeft als bron de nieuwste richtlijn herseninfarct en hersenbloeding.
In hoofdstuk 10 wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheden die revalidatie biedt in het herstel na een beroerte. Het implementeren van onderdelen van een monodisciplinaire richtlijn buiten de discipline waarvoor deze geschreven is, is ook een suggestie. Bv de richtlijn logopedie die door logopedisten (deels) wordt geïmplementeerd op de afdelingen.
Het tweede thema is gericht op de verbinding tussen instellingen om door optimale samenwerking de zorg beter te organiseren. Kansen die onder samenwerking vallen zijn bv de verbinding met de 1e lijn maar ook hoe geef je de triage naar revalidatie transparant vorm in de keten.

Suggesties van literatuur bij samenwerking:
Triage:
https://www.studiogrz.nl/wp-content/uploads/2014/12/Triage-Instrument-Geriatrische-Revalidatiezorg-Verenso1.pdf (is van 2013, heeft iemand een recenter versie?)
https://awo.mumc.maastrichtuniversity.nl/sites/intranet.mumc.maastrichtuniversity.nl/files/awo/public_research/1_brochure_zorgpad_geriatrische_revalidatiezorg_final_-_totaal.pdf