Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg in de regionale netwerken!

 • Expertise en kennisdeling

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken, Knowledge broker netwerk en leernetwerk Ketencoördinatoren, die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Het biedt ruimte voor kennisverspreiding en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

  lees verder
 • Reflectie op kwaliteit

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland biedt aan alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aan. Ook biedt zij de mogelijkheid tot het afnemen van een ketenvisitatie door opgeleide visiteurs. Daarmee kunnen ketens reflecteren met andere ketens en binnen de eigen keten.

  lees verder
 • Lopende projecten

  De twee belangrijkste pijlers van 2020 zijn: ▪ Kwaliteitsverbetering zorg van 2e naar 1e lijn i.s.m. Ergotherapie Nederland, NVLF en VRA. ▪ Herziening Zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch hersenletsel naar Zorgstandaard Hersenletsel.

  lees verder

Nieuws

Tweets

De @VenVN @neuroreva wil kennis rondom gevolgen van NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) graag verbeteren. Daarvoor hebben we jou nodig! Deel jouw ervaring via deze vragenlijst #verpleegkundigen, #verzorgenden & #verpleegkundigspecialisten (10-15 min.). ow.ly/IE1j50D38ZJ Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL

Wil je meer weten over de toekomst van de #revalidatie? Kom dan interactief meepraten met @JoritMeesters op het #JaarcongresGRZ op 29 januari 2021. Dit jaar volledig online. Schrijf snel in. Informatie & Registratie: jaarcongresGRZ.nl Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL