werkgroep

Visiedocument

Beschrijving: 

Het bestuur heeft in februari 2012 het Visiedocument, dat op voorstel van de Raad van Advies is opgesteld, vastgesteld. Het document biedt de basis voor de activiteiten van het Kennisnetwerk.