werkgroep

Patientenversie zorgstandaard

Beschrijving: 

De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten.  

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die in 2012 is opgesteld voor de zorgverleners.

De patiëntenversie is geschreven door het CBO in opdracht van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Het Kennisnetwerk CVA Nederland, de CVA Vereniging Samen Verder, zorgverleners, patiënten, naasten en experts hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze brochure. Het Ministerie van VWS heeft financiële steun verleend.

In augustus 2014 zijn ook implementatietips verschenen, afkomstig uit het in opdracht van PGO Support uitgevoerde ‘implementatie’-project, waaraan 4 ketens hebben meegewerkt (de ketens Eindhoven, Noord-Limburg, Assen en Amsterdam-West). Meer informatie over het project is te vinden in het persbericht van PGOsupport en in het Rapport ‘Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA, zie: http://www.pgwerktsamen.nl/kwaliteit

De brochure is te bestellen bij het kennisnetwerk voor 2 euro per ex. excl. verzendkosten, zie website map aanvragen.

De patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA is in september 2013 verschenen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij het Kennisnetwerk CVA NL
e-mail info@kennisnetwerkcva.nl