werkgroep

Checklist en tips Uitbehandeld? Hoezo!

Beschrijving: 

Op basis van de ervaringen van de voorbeeldketens, die in de periode september 2012 t/m september 2014 aan de slag zijn gegaan met de implementatie van de aanbevelingen uit de brochure ‘Uitbehandeld! Hoezo?, is een brochure (zie bijlage) opgesteld met een checklist en tips voor implementatie. Tevens is in deze brochure aangegeven waar jullie met eventuele vragen terecht kunnen. Het overzicht met de verschillende activiteiten per fase is als apart werkdocument opgenomen.  Deze documenten kunnen jullie gebruiken bij de (verdere) implementatie van Uitbehandeld! Hoezo?

Werkgroep Zorg in de chronische fase