Knowledge broker netwerk

Doel van het knowledge broker netwerk CVA is om organisaties te ondersteunen bij de implementatie van de Richtlijn Beroerte en de Zorgstandaard CVA/TIA. Het knowledge broker netwerk bestaat sinds 2011 en is een succes. De organisaties die deelnemen ervaren dat de knowledge brokers, initiatiefrijke verpleegkundigen en paramedici, vernieuwing in de eigen zorgpraktijk aanjagen en concrete resultaten boeken. Daarnaast is de uitwisseling tussen organisaties zeer inspirerend.

In 2017 nemen 50 instellingen, waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen, deel aan het knowledge broker netwerk CVA. In elk van deze instellingen werken 2 of 3 knowledge brokers.

Bekijk de film of lees het interview met de coördinatoren, Marike Jansen en Eugenie Brinkhof in Revalidatie Magazine.