Knowledge broker netwerk

Doel van het knowledge broker netwerk CVA is om organisaties te ondersteunen bij de implementatie van de Richtlijn Beroerte en de Zorgstandaard CVA/TIA. Het knowledge broker netwerk bestaat sinds 2011 en is een succes. De organisaties die deelnemen ervaren dat de knowledge brokers, initiatiefrijke verpleegkundigen en paramedici, vernieuwing in de eigen zorgpraktijk aanjagen en concrete resultaten boeken. Daarnaast is de uitwisseling tussen organisaties zeer inspirerend.

In 2017 nemen 50 ziekenhuizen en (geriatrische) revalidatiecentra deel aan het knowledge broker netwerk CVA. De deelnemende organisaties vindt u hier. In elk van deze instellingen werken 2 of 3 knowledge brokers.

In 2018 wordt een nieuwe abonnementsvorm voor ketens geïntroduceerd en uitgeprobeerd in een aantal pilot-ketens. Het doel is om organisaties, ketens en ketencoördinatoren te bedienen die de meerwaarde van het knowledge broker netwerk CVA zien, maar deelname anders in willen richten om de verbinding met hun keten zo optimaal mogelijk te benutten. In deze nieuwe vorm wordt het ketens mogelijk gemaakt om zelf een regiogroep te vormen en te coördineren. Het voordeel voor ketens is dat ze door gebruik te maken van eigen personeel en faciliteiten meer dan 40% minder abonnementsgeld hoeven te betalen en dat ze nog meer kunnen aansluiten bij hun eigen ketenstructuur. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met Liesbeth van Hoef, bureau Kennisnetwerk CVA NL; kb@kennisnetwerkcva.nl; tel.nr. 043-3874428

Bekijk de film of lees het interview met de coördinatoren, Marike Jansen en Eugenie Brinkhof in Revalidatie Magazine.