CENTRALE ZORGVERLENER

Beschrijving: 

In de brochure 'Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n) in de chronische fase, het centrale aanspreekpunt voor coördinatie van zorg en stimuleren van zelfmanagement' treffen jullie informatie aan over het belang van deze centrale zorgverlener, het doel, de taken, de contactmomenten, de afspraken met patiënt en naaste(n) en competenties. Ook zijn randvoorwaarden geformuleerd. Deze  brochure is opgesteld door de werkgroep Zorg in de chronische fase. De ervaringen die zijn opgedaan in de voorbeeldketens in de periode 2012 - september 2014 met de implementatie van de aanbevelingen uit de brochure Uitbehandeld! Hoezo? zijn hierin meegenomen.

 

Zie print- en webversie van de brochure in de bijlage!