Terugkomdag Begeleiden van cliënten met hersenletsel in de praktijk

13 december

Praktijkbijeenkomst voor begeleiders en verzorgers
Regelmatig krijgen we signalen van (oud-)deelnemers aan de basiscursus Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel, dat er behoefte bestaat aan bespreken van complexe praktijksituaties.

Voor deze deelnemers organiseren we terugkombijeenkomsten. Afhankelijk van de behoefte vinden deze bijeenkomsten een of twee maal per jaar plaats. Uitgangspunt voor de bijeenkomst is casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht. Lees meer

Aanmelden

Scholing Projectmatig werken

Op 1 februari 2024 starten we met de tweedaagse scholing Projectmatig werken dmv Design Thinking. Je leert projectmatig te werken aan de hand van je eigen zorginnovatie.