Coördinatorendag 5 oktober 2023

5 oktober, 10:00-16:30

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, regionale coördinatoren CVA/NAH en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerken door ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het zodanig te organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld.

 

Leernetwerk regionale coördinatoren
Tweemaal per jaar komen regionale  CVA/NAH coördinatoren, rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn, bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van eerstelijns zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden.

Aanmelden

Programma

 

Coördinatorendag 5 oktober 2023

10.00

Welkom door Bert Vrijhoef

10.15

Knowledge Broker Netwerk door Muriel Koolstra, regiokartrekker

 

11.00

Resultaten Zelfevaluatie 2023 door Mario Pietersma

Kennis delen adhv resultaten

 

12.30     Lunch

 

13.30 

Presentatie en workshop Zorginstituut Nederland

 

15.30 

Masterplan Nazorg: update en route

Input Jaarplan KNCN 2024

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.