Professionele onbekendheid met NAH

16 maart 2021 19.30-22.00 uur

Gastspreker: Eric Hermans, Eigenaar/ Senior consultant bij Brain Project
Locatie: online
Tijd: van 19.30 tot 21.00. U kunt inloggen vanaf 19.00 uur.

 

In Nederland leven meer dan 100.000 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Als gevolg van professionele onbekendheid met dit letsel blijven veel jong-getroffenen onder de radar, met veel nare sociale gevolgen.

 

Eric Hermans geeft inzicht in oorzaken van dit
hersenletsel en biedt ondersteuningsmogelijkheden aan getroffenen, ouders, professionals, docenten, huisartsen en werkgevers.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.