Participeren met Afasie: Samen beslissen

15 april (fysiek) en 24 juni of 1 juli 2024 ½ dag (online)

Als gevolg van afasie ontstaan er vaak communicatieproblemen tussen de zorgverlener, mensen met afasie en diens naasten. Dit kan resulteren in over- of onderhandeling, frustratie van beide kanten en een moeizaam verloop van
gezamenlijke besluitvorming. In deze cursus krijg je handvatten om de persoon met afasie beter te begrijpen waardoor het samen beslissingen nemen over de behandeling beter verloopt. In deze 1 ½ dag durende cursus
ontwikkelt de cursist situatie-specifieke hulpmiddelen om daarmee het ‘samen beslissen’ te ondersteunen. Er is een korte theoretisch inleiding, waarna hulpmiddelen ontwikkeld worden die passen bij de eigen werksetting.

Lees meer

Aanmelden

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.