Neurorevalidatie en samenwerking in de keten (basis)

18 september 9-17 uur

Op het gebied van de neurorevalidatie hebben zich de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De uitgangspunten voor de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals een CVA, zijn dynamisch en  op basis van evidentie en beschikbare richtlijnen. Dit vraagt om een voortdurende update van de dagelijkse praktijk.
Daarnaast is het van groot belang dat behandelaars beseffen dat de zorg die ze bieden in de instelling een schakel is in de totale behandelketen van ziekenhuis tot thuis. De samenwerking in de  keten en een eenduidige behandelaanpak volgens de nieuwste inzichten gebaseerd op de (beroepsspecifieke) richtlijnen zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Lees meer 

Aanmelden

Op het gebied van de neurorevalidatie hebben zich de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De uitgangspunten voor de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals een CVA, zijn dynamisch en  op basis van evidentie en beschikbare richtlijnen. Dit vraagt om een voortdurende update van de dagelijkse praktijk.

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.