Neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en verzorgenden

9 maart 2021

De Hoogstraat Revalidatie organiseert jaarlijks een vierdaagse ketenbrede scholing Neurorevalidatie/CVA voor verpleegkundigen en verzorgenden. Praktische vaardigheden worden op elkaar en op revalidanten geoefend en toegepast, gebaseerd op de meest actuele literatuur en richtlijnen Beroerte. Voor theorie is ook volop aandacht. Bovendien staat het revaliderend werken centraal. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en kennisdeling onder medewerkers van de deelnemende instellingen in hun verschillende ketens te stimuleren.

 

Lees meer

Aanmelden

Symposium 3 december 2021

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2021: ‘Zorg voor mensen met een CVA/NAH blijft maatwerk!’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.