Ketencoordinatorendag 8 oktober 2020

8 oktober 2020

Er is voldoende ruimte gereserveerd op de vergaderlocatie om de ketencoördinatorendag fysiek te kunnen organiseren met het aantal mensen dat we normaal gesproken ontvangen. Mocht de situatie het toch niet toestaan dat een fysieke bijeenkomst verantwoord is, worden de onderdelen van de ochtend en de middag digitaal uitgevoerd.

 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op;

    • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoördinatoren
    • Transparantie en reflectie op kwaliteit
    • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis

 

Programma

9.30-10.00 uur                Ontvangst

 

10.00 uur                          Welkom

Door Bert Vrijhoef en Monique Bergsma

 

10.30 uur                          Herziening Zorgstandaard

Presentatie van de opbrengst van de schrijfopdrachten en vragen om input van de aanwezigen.

 

Rondgang langs de ketens: wie wil op welke vraag input hebben als het gaat om verbeterprojecten n.a.v. de  zelfevaluatie?

(bij fysieke bijeenkomst lopen we rond en geven we feedback, bij digitale bijeenkomst benutten we het  forum op onze website)

 

12.30 uur                          LUNCH

13.30 uur                         Keteninput – verwerken van de input van voor                                                   de  lunchpauze

 

14.00 uur                         Werksessie Positief Motiveren

In je dagelijks werk heb je voortdurend te maken met het ‘mee krijgen’ van anderen. Je motiveert cliënten en enthousiasmeert collega’s binnen en buiten je organisatie.

Soms verloopt motiveren heel goed. Iedereen zet zich in en doelen worden bereikt. Maar soms gaat het ook lastiger. Je hebt dan het gevoel dat je de kar in je eentje trekt. Het kost veel energie om iedereen in beweging te krijgen.

 

In deze werksessie ga je onderzoeken hoe motiveren slimmer kan. Vanuit de blik van Positief Motiveren kijk je naar je werk, je eigen motivatie en je netwerk. Je gaat praktisch aan de slag.

 

Mariëlle Tromp van Vitale Zorgverlener begeleidt deze werksessie.

Meer over Mariëlle lees je op  www.vitalezorgverlener.nl

Zij wordt ondersteund door Laura Peetoom. Laura vat de succesfactoren van effectief motiveren samen in een  visueel verslag.

 

16.00 uur                       Afsluiting

 

 

Aanmelden