Ketencoordinatorendag 17 maart 2020

17 maart 2020 9.30-17.00 uur

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op het verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale netwerken door middel van aangesloten CVA/NAH zorgketens. De ondersteuning van het Kennisnetwerk CVA Nederland is gericht op:

  • Verbeteractiviteiten in het leernetwerk van ketens door het vergroten van de expertise en de vaardigheden van ketencoördinatoren.
  • Transparantie en reflectie op kwaliteit
  • Ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en voorzien van nieuwe kennis

 

Programma

 

9.30-10.00 uur                 Ontvangst

 

10.00 uur                            Welkom

 

Door Monique Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

Kennismaking Bert Vrijhoef, voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland

 

10.30 uur                            Resultaten Ketenevaluatie 2019

 

Objectief en doelgericht resultaatmanagement door Tamar Janssens, adviseur Steunpunt Koel

 

Iedere ketencoördinator heeft een verbeterplan meegenomen n.a.v. de resultaten van de zelfevaluatie 2019 en een pitch voorbereidt waarin hij of zij verteld waar de keten trots op is en waar de keten in 2020 in groeien wil.

 

 

12.30   uur                           Lunch

 

13.30 uur                             Keteninput

 

  • Pilot ketenbekostiging door Bianca Buijck, ketencoordinator RSS
  • NAHzorgzoeker: wat is het en hoe gaan we het inzetten? door Elianne van Lunteren, Kennisnetwerk CVA Nederland
  • PRIKBORD wie heeft een vraag aan de collega's?

 

  • Implementatie herziening Zorgstandaard CVA/TIA
  • Wat houdt de herziening in? Hoe is de opzet?
  • Hoe ziet de implementatie eruit?

 

16.00 uur                             Afsluiting

 

Deze ketencoordinatorendag wordt mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting en de Hersenletsel Alliantie

 

Aanmelden