CVA/NAH symposium 2021: Zorg voor mensen met een CVA/NAH blijft maatwerk!

3 december 2021

Hierbij vindt u de presentaties die gegeven zijn door de plenaire sprekers:

 

Ikram-Recidief

Spikman-het korte lontje na CVA-NAH

Slump-Wie heeft de regie

Muisenbergh-Verschilmoeterzijn

Haver- Zelfredzaamheid

 

Coachen leefstijl

Aandacht voor neglect 

Aan het werk met NAH

V&V Richtlijn Zorg bij ADL

Inspanningstesten

 

Er bestaat geen typische CVA of NAH -patiënt of cliënt, sterker nog: door verbeterde preventie en behandeling zien we relatief minder motorische problemen, maar nog wel gedragsproblemen en problemen met het aanpassen aan het leven met hersenletsel. Hoe spelen we daar op in?

 

Wilt u nieuwe kennis verwerven, leren van nieuwe of andere inzichten en leren hoe we de zorg voor mensen na een beroerte kunnen verbeteren, meldt u dan aan voor het symposium!

 

De maatregelen waaraan de Jaarbeurs gehouden is om een symposium te veilig te laten verlopen, kunt u hier vinden.  Het aantal live bezoekers is nu op max 100 gesteld.

U  kunt het symposium digitaal volgen op twee manieren:

 1. Digitaal; u volgt de opnames die 3 december worden gemaakt via een livestream. U stelt live vragen aan de keynote sprekers, webinar sprekers en posterindieners.
 2. U bekijkt de opnames van de 5 plenaire sprekers via de link van de webinars en stelt uw vragen via de mail of LinkedIn. In de week na het symposium komen deze beschikbaar. U ontvangt daarvan bericht.

 

Interactie met sprekers
Wij zullen de interactie met (webinar)sprekers en posterindieners zo veilig mogelijk organiseren. De webinar-sprekers zijn beschikbaar via een Teams link. U vind het tijdstip wanneer zij beschikbaar zijn en via welke link, in de symposium app. Daarnaast kunt u uw vragen over o.a. de posters via de symposium app stellen.

 

Opnames
U kunt niet alleen de webinars thuis volgen; ook worden op 3 december opnames gemaakt van de plenaire inhoudelijke bijdragen die live gestreamd worden en vanaf 7 december toegevoegd worden aan de link die u al ontvangen heeft voor de webinars. Vanwege de accreditatie zijn wij verplicht te registreren wie hoe lang het programma volgt.

De opnames zijn uiteraard ook beschikbaar voor degene die live aanwezig zijn.

 

Symposium app
In de symposium-app zijn de posters en is andere informatie over het symposium beschikbaar. Vanaf 3 december zijn ook de vlogs hier te bekijken, zodat u tot 12.00uur die dag uw stem kunt uitbrengen voor de publieksprijs.

We inventariseren op dit moment wie van plan is het symposium live bij te wonen en wie dit liever online doet.

 

Dit symposium is mogelijk gemaakt door Hoofdsponsor

de Hersenstichting

 

 

 

Overige sponsoren:

Zorgverzekeraar CZ

 

Axinesis

 

Aanmelden

Dagvoorzitter:

Yvonne Dockx, MSc, ergotherapeut, knowledge broker Revant en docent neurorevalidatie NPi

Programma:

10.00 uur

Welkomstwoord

Dr. Bert Vrijhoef -Voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland

 

10.10 uur

Inleiding

Dagvoorzitter Yvonne Dockx 

 

10.15 uur

Recidief beroerte: een falend brein?

Beroerte is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij er iets misgaat in de bloedvaten van je hersenen: wanneer een stolsel een bloedvat afsluit dan spreken we van een herseninfarct en als een bloedvat scheurt dan is er sprake van een hersenbloeding. De symptomen die patiënten ervaren zijn grotendeels hetzelfde, echter de oorzaken en eventuele behandelmogelijkheden zijn wel verschillend. Ook de gevolgen van een beroerte kunnen heel verschillend zijn. Dit heeft onder andere te maken met de soort beroerte en de uitgebreidheid van de schade in de hersenen. De huidige secundaire preventie is erop gericht om een recidief beroerte te voorkomen. Echter, ondanks onze huidige behandelmogelijkheden, blijft er een kans op herhaling bestaan. Los van de acute uitvalsverschijnselen, kunnen patiënten ook problemen ontwikkelen die minder snel opvallen. Deze klachten kunnen variëren van concentratieproblemen, moeite met onthouden, gedragsveranderingen.

 

Prof. dr. Kamran Ikram -Professor en hoofdonderzoeker Neuro-Epidemiologie - Erasmus MC

10.45 uur

Postervlogs & promotie sponsoren

 

11.00 uur

Het korte lontje na hersenletsel: ontremming of communicatie?

Na hersenletsel, bijvoorbeeld door een beroerte, kunnen er veranderingen ontstaan in cognitie, emotie en gedrag. Soms betreffen de gedragsveranderingen een vorm van boosheid; dit kan variëren van sneller geïrriteerd en bozig reageren (het korte lontje) tot woedeaanvallen en agressie. Voor de omgeving van de patiënt is het vaak moeilijk om hier goed mee om te gaan. In mijn presentatie zal ik ingaan op mogelijke verklaringen voor dit veranderde gedrag en wat deze betekenen voor hoe je er het best mee om kan gaan.

 

Prof. Dr. Joke Spikman -Hoogleraar Klinische Neuropsychologie, BIG geregistreerd Klinisch Neuropsycholoog - UMCG

 

11.30 uur

Interactie met webinar sprekers en posters

 

12.00 uur

Postervlogs en filmpje sponsoren

 

12.15 uur

Wie heeft de regie?

‘De revalidant heeft de regie’. Het motto van de revalidatiezorg. Dat klinkt mooi, maar is het ook waar en wenselijk?
Een continue worsteling met mezelf en mijn begeleiders over wie de regie heeft -  zo heb ik het ervaren.  De gedachte - dat ik de regie had om mijn zelfstandigheid weer te hervinden - kon ik zeer waarderen maar bleek in de praktijk lastig uitvoerbaar. Ik wist simpelweg niets van revalideren en was door mijn herseninfarct over alles onzeker geworden. Daarnaast bleek ik in de praktijk weinig invloed te hebben op mijn revalidatiepad. Ik ging aan mezelf twijfelen - voelde me eenzaam - en werd boos op de mensen die mij probeerden te helpen. Mijn begeleiders worstelden tegelijkertijd ook met hun eigen positie, het zorgsysteem, en een Rutger die vrij autonoom overkwam. We raakten elkaar kwijt en waren niet in staat om te benoemen dat de samenwerking niet goed ging.

Hoe lastiger we het met elkaar kregen hoe meer het systeem de regie kreeg wat in mijn geval niet optimaal was. Mijn vraag is: Hoe werk je als mensen samen in een - goedbedoelend - zorgsysteem?

 

Rutger Slump - Social innovator

 

12.45 uur

Pauze en postergallerij

 

13.15 uur

Interactie met webinar sprekers

 

13.45 uur

Verschil moet er zijn!

Voor gelijke kansen op goede gezondheid en zorg moeten we mensen ongelijk behandelen

Hart-vaatziekten zoals CVA’s komen veel vaker voor onder mensen met weinig opleiding of inkomen. Mensen met alleen basisschool leven 16 jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een HBO of universitaire opleiding. Dit is een voorbeeld van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Wat zijn dat precies, waardoor worden deze veroorzaakt, maar vooral wat we als professionals in de gezondheidszorg daaraan kunnen doen – daarover gaat mijn lezing.

Chronische stress ten gevolge van ongunstige sociale omstandigheden, beperkte gezondheidsvaardigheden, en migratie hebben een negatieve invloed op de gezondheid.

Hoe kun je als zorgverlener de oorzaken van chronische stress herkennen en bespreken, en waar kun je mensen naar verwijzen om hulp hierbij? Hoe kun je zelf begrijpelijk communiceren, en welk voorlichtingsmateriaal en keuzehulpen zijn er voor mensen voor wie lezen moeilijk is? Hoe ga je om met een taalbarriere, en met culturele verschillen in opvattingen over goede zorg, of verwachtingen van de zorg? Gelukkig kun je als zorgverlener veel doen om ook met deze mensen écht samen te beslissen over hun zorg, en hun te ondersteunen zo goed mogelijk met hun gezondheid om te gaan.

 

Prof. Dr. Maria van den Muisenberg - hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg en huisarts - Pharos, expertise gezondheidsverschillen en Radboudumc, afdeling eerstelijnsgeneeskunde

 

14.15 uur

Postervlogs en filmpje sponsoren

 

14.30 uur

Zelfredzaamheid = loslaten

In een half uur van concept naar praktijk!

We bespreken de volgende concepten: Zelfredzaamheid, zelfmanagement, zelfregie en samenredzaamheid.

Vervolgens gaan we in op hoe we deze kunnen toepassen in de praktijk. Enkele voorbeelden komen voorbij hoe je hier als (team van) professional(s) op kan verbeteren. En welke materialen en instrumenten er beschikbaar zijn via o.m. kennisplein Gehandicaptenzorg en Zorg voor Beter.

 

Jeroen Havers, MSc - Senior adviseur en vakgroepleider Leren en veranderen - Vilans

 

15.00 uur

Uitreiking George Beusmansprijs 2021

 

15.30 uur

Interactie met webinarsprekers en posters

 

15.30 uur

Borrel

 

De volgende webinars worden aangeboden d.m.v. een link die vanaf 11 november open staat. Deze link is tot en met 10 januari beschikbaar. Vragen kunnen live tijdens het symposium aan de sprekers gesteld worden. Het is dus de bedoeling dat de deelnemers vooraf de webinars kijken.

Webinars:

A) Zorg bij ADL, een open deur?: Wat hebben we geleerd van het ontwikkeltraject van de verpleegkundige richtlijn zorg bij ADL.

Opstaan, wassen, aankleden, tandenpoetsen en even snel door de haren kammen. Piece of cake!  Maar wat als deze activiteiten ineens niet meer willen lukken. Afasie, apraxie, een spastische arm of been kunnen de op het oog makkelijkste activiteiten bijzonder moeilijk maken. Daarom is het belangrijk om onderbouwde en doelgerichte zorg en ondersteuning te bieden voor mensen met een CVA/NAH. Maar is dit niet vanzelfsprekend? Dat doe je toch gewoon? In het ontwikkeltraject van de verpleegkundige richtlijn “Zorg bij ADL” hebben we met experts uit wetenschap en praktijk kritisch gekeken naar wat er in de ADL-zorg beter kan en wat er eigenlijk bekend is over goede ADL-zorg. In dit Webinar zoomen we in op kernbevindingen en geleerde lessen van het ontwikkeltraject.

We staan met name stil bij het belang van de betrokkenheid van zorgvragers bij ADL-zorg. In dit Webinar gaan we in op het belang van betrokkenheid en gezamenlijke besluitvorming in ADL-zorg bij met name mensen met een CVA/NAH zo belangrijk is. U gaat naar huis met de volgende boodschap: Goede ADL-zorg kan mensen met een CVA/NAH in verschillende fases ondersteunen. Hierbij is goede ADL zorg is niet medisch- maar mensgericht. Je wast je bijvoorbeeld niet alleen om te wassen, je wast om te revalideren!

 

Svenja Cremer - Promovenda - Universiteit Maastricht, Afdeling Health Services Research&lt
Bianca van Gameren,  Kwaliteitsverpleegkundige Quarijn

 

B) Aandacht voor visuospatieel neglect!

Het belang van goede diagnostiek en behandeling in Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Neglect is een van de cognitieve gevolgen van hersenletsel en kenmerkt zich door het niet goed bewust worden van een deel van de omgeving of het eigen lichaam. Dit is te zien doordat patiënten met neglect bijvoorbeeld de helft van hun bord leegeten of botsen tegen mensen of dingen in een gang. Het heeft een negatieve invloed op de zelfstandigheid in het dagelijks leven, maar ook op bijvoorbeeld de opnameduur in ziekenhuizen of revalidatiecentra, de kans dat mensen naar huis worden doorverwezen, en op mate waarin compensatiestrategieën kunnen worden aangeleerd. Het is dus erg belangrijk om neglect in een zo vroeg mogelijk stadium na hersenletsel te diagnosticeren en vervolgens te behandelen.

Ons gezamenlijk onderzoek richt zich op zowel de MSR als de GR. Hoewel de patiënten in beide typen centra aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen, blijft het belang van vroege diagnostiek en passende behandeling gelijk. Wij zullen het neglectsyndroom bespreken, de conventionele manieren van diagnostiek en het belang van multidisciplinaire aanpak daarin.

 

Tanja Nijboer - Associate Professor - Universiteit Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeeskunde
Martine Kant-Bosma - Promovenda - LUMC en Zorggroep Florence

 

C) Coaching naar een gezonde leefstijl bij mensen met NAH

Hoe zorg je als zorgverlener dat je de coaching afstemt op de mogelijkheden en behoeften van de cliënt?

 

Maximaal effect op het gebied van een gezonde leefstijl is te behalen door in de acute fase coaching te starten.

Kennis en goede samenwerking tussen verschillende hulpverleners optimaliseren het effect van de leefstijlinterventies

Om iemand met NAH goed te kunnen coachen naar een gezonde leefstijl is expertise op het gebied van NAH een vereiste en is het belangrijk dat dit wordt afgestemd op de mogelijkheden van de client

JUIST bij mensen met NAH is een gecombineerde leefstijlinterventie belangrijk om risicofactoren te verkleinen

 

Susan Blom - de Heer, MSc - Fysiotherapeut neurorevalidatie en bewegingswetenschapper - Rijndam Revalidatie</
Iris van Leeuwen - Fysiotherapeut neurorevalidatie en leefslijlcoach - Rijndam Revalidatie
Anita Veldt - Verpleegkundig consulent CVA en integraal leefstijl en vitaliteitscoach - Noordwestziekenhuisgroep

 

D) Aan het werk met NAH

 

Stel je voor: je hebt een baan, je staat midden in het leven en je loopt hersenletsel op. Is terugkeren naar je werk dan wel vanzelfsprekend? Ieder jaar lopen in Nederland vele tienduizenden mensen tegen deze vraag aan. En helaas is terugkeren naar en behouden van werk niet voor iedereen even eenvoudig. Goede begeleiding is dan noodzakelijk. En omdat niet terugkeren naar werk een van de meest moeilijk te accepteren veranderingen is na het oplopen van NAH, is het belangrijk dat alle betrokken zorgverleners (zoals neuroloog, huisarts, POH(-GGZ), (CVA-)verpleegkundige of revalidatieprofessional) en andere betrokkenen (zoals de bedrijfsarts, jobcoach of werkgever) weten hoe ze mensen met hersenletsel zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Vanaf het moment dat het letsel ontstaat tot en met het moment dat iemand definitief stopt met werken. In 2021 is de multidisciplinaire richtlijn NAH en arbeidsparticipatie verschenen. Deze richtlijn biedt handvatten voor de begeleiding. De richtlijn is opgebouwd uit de fases waarin iemand zich na het oplopen van hersenletsel kan bevinden, namelijk de acute fase, de herstelfase, de bijna aan het werk-fase en de langetermijnfase. Deze fases vragen allemaal een andere soort begeleiding van verschillende betrokkenen. Tijdens onze webinar bespreken we tegen welke problemen mensen met NAH aanlopen in de verschillende fases en hoe zij daarbij geholpen kunnen worden. De richtlijn vormt daarbij de basis. We wisselen de informatie af met het persoonlijke verhaal van Sandra, die midden in het leven stond toen ze in 2015 hersenletsel opliep en graag wilde terugkeren naar haar werk. Samen met haar jobcoach kijkt ze terug naar hoe haar traject terug naar werk is verlopen, waar ze tegenaan liep en hoe de begeleiding van toen haar ook op dit moment nog helpt bij het behouden van haar werk.

Prof. Dr. Coen van Bennekom - Bijzonder hoogleraar Revalidatie en Arbeid ,Revalidatiearts,  hoofd afdeling Research & Development - Heliomare, Amsterdam UMC
Anjo van Rietbergen – Jobcoach, Heliomare Arbeid
Sandra van den Bos – Ervaringsdeskundige NAH
Dr. Judith van Velzen – Senior onderzoeker, Heliomare Research & Development en senior gastonderzoeker, Amsterdam UMC

 

 

E) Maximale inspanningstesten bij CVA-patiënten: zinvol!?

Bewegen is van groot belang voor iedereen, zeker ook voor mensen met een beperking. Daarbij kan bewegen een doel op zich zijn; bijvoorbeeld om werk, hobby’s of huishouden uit te kunnen voeren, maar bewegen is ook een middel om optimaal te revalideren. Dit laatste onder het motto: “een fittere patiënt herstelt sneller en beter”. De fitheid van CVA-patiënten kan worden bevorderd door gebruik te maken van een verantwoord programma, bestaand uit een (maximale) inspanningstest, een daarop geënt trainingsprogramma en een hertest.

Tijdens de presentatie komt onder andere aan de orde waarom bewegen zo belangrijk is, wat de redenen zijn om een (maximale) inspanningstest uit te voeren (voor- en nadelen, wat heeft de patiënt er aan en hoe kan het team de uitslag gebruiken) en hoe zo’n test veilig en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ook aangestipt dat er in Nederland een uitgebreid landelijk netwerk actief is, genaamd AIRe (www.airevalidatie.nl), bestaand uit leden (o.a. revalidatieartsen, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, bewegingswetenschappers, medewerkers inspanningslaboratoria) die ervaring hebben met het uitvoeren en doorontwikkelen van testen en trainingsprogramma’s en die openstaan voor het delen van hun kennis en expertise.

 

Prof. Dr. Rienk Dekker - Revalidatiearts - UMCG, centrum voor revalidatie

GEORGE BEUSMANSPRIJS

Op initiatief van het bestuur van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland wordt tijdens het symposium, dat ieder najaar wordt georganiseerd, de George Beusmans Innovatieprijs uitgereikt. Feitelijk worden ieder jaar twee prijzen uitgereikt, namelijk een Zorginnovatieprijs en een Wetenschapsprijs. Lees meer

Posters

Zet uw innovatie op een poster en win de “George Beusmans Innovatie- of wetenschapsprijs”
Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om een poster van een zorginnovatie of resultaten van wetenschappelijk onderzoek in te dienen. Deze poster wordt voorzien van inhoud, richtlijn en contactgegevens aangeleverd uiterlijk woensdag 3 november. Aansluitend beoordeelt de jury welke posters er doorgaan voor de George Beusmans innovatie- of wetenschapsprijs. Zij worden uitgenodigd tot het maken van een vlog die gepresenteerd wordt op het symposium.

Op 3 december in de middag worden de winnaars van de George Beusmans Innovatieprijs en de wetenschapsprijs bekend gemaakt.

Voor instructies ‘Hoe maak ik een poster’, kijk dan hier. Wij ontvangen de poster bij voorkeur in het Nederlands. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL info@kennisnetwerkcva.nl.

Kosten

Niet leden € 300,-
Leden, studenten & promovendi zonder poster € 225,-
Leden, studenten & promovendi met poster € 175,-

U ontvangt na inschrijving automatisch per mail een bevestiging van uw aanmelding en tevens de factuur. Aanmelding verplicht tot betaling van het inschrijfgeld en na betaling is uw deelname definitief.

Annuleren

Annulering van het symposium kunt u  uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan het symposium doen en uitsluitend per mail naar info@kennisnetwerkcva.nl. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen indien deze samen met uw annulering wordt aangemeld via email info@kennisnetwerkcva.nl. Na 30 dagen worden de kosten van de inschrijving in rekening gebracht.

 Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Vergeet hiervoor niet uw NAW gegevens en BIG registratienummer (en voor fysiotherapeuten ook het KNGF nummer, geboortedatum en privéadres) op het inschrijfformulier in te vullen.

Jaarbeurs - Coronatoegangsbewijs

Om evenementen en bijeenkomsten weer op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden vraagt de Jaarbeurs al haar bezoekers om een coronatoegangsbewijs. Vanaf 25 september is gebruik ervan verplicht. De medewerkers controleren hierop bij de entree van haar gebouwen. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Symposiumcommissie

 • Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (voorzitter)
 • Anja Kuperus, geriatrie fysiotherapeut Beukenhof Venray, docent centraal neurologische aandoeningen
 • Paul van Keeken, opleidingscoördinator Master Neurorevalidatie en Innovatie Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en Knowledge Broker De Hoogstraat Revalidatie Utrecht, docent neurorevalidatie NPi
 • Tineke Beterams, nazorgverpleegkundige Vivium Zorggroep
 • Annette Baars, gespecialiseerd verpleegkundige neurologie Ziekenhuis Rijnstate, werkgroep CVA V&VN
 • Yvonne Dockx, ergotherapeut Revant
 • Jeannine Jaski, Specialist Ouderengeneeskunde Vivent
 • Bert Vrijhoef, Voorzitter bestuur Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Monique Bergsma, Organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

Sprekers

 • Prof.dr. Kamran Ikram

  Mijn naam is Kamran Ikram en ik ben werkzaam als hoogleraar klinische neuro-epidemiologie en vasculair neuroloog in het Erasmus MC Rotterdam. Na mijn opleiding (PhD epidemiologie 2005, klinische specialisatie neurologie 2010) heb ik een aantal jaar op verschillende plekken gewerkt zowel in het buitenland als in Nederland: National University of Singapore (2011-2014), afdeling neurologie, UMC Utrecht en daarna in Boston aan de Harvard University (2016), T.H. Chan School of Public Health. Sinds eind 2016 ben ik weer teruggekeerd naar het Erasmus MC.

 • Prof. dr. Joke Spikman

  Professor dr.  JM (Joke) Spikman is hoogleraar “Klinische Neuropsychologie bij Neurologische Aandoeningen’’ in het UMCG, Groningen. Zij is daarnaast BIG geregistreerd Klinisch Neuropsycholoog en hoofd van de onderafdeling Klinische Neuropsychologie van de afdeling Neurologie in het UMCG.  Zij studeerde Neuro- en Biopsychologie aan de RUG met als nevenrichtingen Methodologie en Functieleer/ Cognitieve Psychofysiologie, en promoveerde in 2001 cum laude bij de faculteit Geneeskunde van de RUG op haar onderzoek naar  frontale schade en executieve stoornissen na traumatisch hersenletsel.  Sinds 1995 is zij werkzaam in het UMCG, waar zij in het kader van patiëntenzorg neuropsychologische diagnostiek verricht bij patiënten met neurologische aandoeningen. 

 • Rutger Slump

  Rutger is auteur van de autobiografische roman Hoofdstuk over het eerste revalidatiejaar van een herseninfarct. Hij is daarnaast leiderschapstrainer met een specialisme in innovatie en teams. Rutger is gewend om organisaties te begeleiden aan de menselijke kant van ondernemen. Normaal vliegt hij in en uit, maar in het beschreven jaar moest hij blijven en liep hij tegen persoonlijke dilemma’s aan over menselijkheid binnen goedbedoelende zorgsystemen.

 • Prof. dr. Maria Van den Muijsenbergh

  Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh (Heerlen 1956)  onderzoekt en onderwijst  hoe zorgverleners én patiënten zelf de gezondheid van mensen in sociaal kwetsbare situaties kunnen verbeteren. Maria werkt daarnaast als huisarts/straatdokter in praktijk Buitenzorg in Nijmegen die zorg verleent aan daklozen en migranten zonder verblijfsvergunning. Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Patienten Federatie Nederland.

 • Jeroen Havers

  Jeroen is senior adviseur en Vakgroepleider Leren en veranderen bij Vilans. Hij is gezondheidswetenschapper en heeft ruime ervaring in kwaliteitsverbeterprojecten o.a. op het terrein van persoonsgerichte zorg en zelfmanagement. Hij heeft ervaring in zowel de ouderenzorg, eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg. Hij was onder meer projectleider van het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement, de ZonMw Werkplaats Zelfmanagement en werkt als scanner en coach in het programma Waardigheid en trots op locatie.

 • Svenja Cremer

  Svenja Cremer is in 2018 begonnen als promovenda aan de Universiteit Maastricht en gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn “Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)”. Dit doet zij samen met haar promotieteam bestaande uit; Dr. Michel Bleijlevens, Dr. Silke Metzelthin, Dr. Janneke de Man en Prof. Sandra Zwakhalen. Van huis is Svenja Ergotherapeut  en vanuit dat perspectief weet ze hoe belangrijk de uitvoering van dagelijkse activiteiten voor mensen met een zorgvraag zijn. In dit ontwikkeltraject werkt ze nauw samen met zorgvragers, zorgverleners uit de praktijk en methodologische experts. Samen werken ze eraan om het belang van goed ADL-zorg op de kaart te zetten voor alle doelgroepen die ADL-zorg ontvangen. Mensen met een NAH/CVA vormen een belangrijke groep die gebaat zijn bij goede ADL-zorg. Graag verteld ze in haar webinar meer over de geleerde lessen van het ontwikkeltraject tot nu toe en ook wat dit zou kunnen betekenen voor de ADL-zorg bij mensen met een NAH/CVA.

 • Dr. Tanja Nijboer

  Tanja Nijboer is hoofddocent en senior onderzoeker in Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en bij de Universiteit van Utrecht. Zij is expert op het gebied van diagnostiek en behandeling van neglect en gebruikt in haar onderzoek verschillende onderzoeksmethoden en nieuwe technologie.

 • Martine Kant-Bosma

  Martine Kant-Bosma is fysiotherapeut en onderzoeker bij Florence en promovenda bij het LUMC. In haar promotieonderzoek richt zij zich op de diagnostiek en de gevolgen van neglect voor mensen opgenomen op de Geriatrische revalidatie om zorgverbetering en zorginnovatie te bewerkstelligen

 • Anita Veldt

  Anita Veldt zit al 25 in het vak als neurologieverpleegkundige en is ook hartvaatverpleegkundige met vasculaire uitstroom. Ze is werkzaam op poli neurologie als verpleegkundig consulent CVA. De poli is opgezet met als doel secundaire preventie en begeleiding bij NAH. Naast haar werk op de poli is Anita 4 jaar Ketencoördinator  en Knowledge broker geweest. Sinds 2018 voert Anita haar eigen praktijk Leefstyle Coaching en Training.

 • Iris van Leeuwen

  Iris is sinds 9 jaar werkzaam als fysiotherapeut binnen de klinische neurorevalidatie. Naast neurorevalidatie heeft ze sinds jonge leeftijd affiniteit met sport en voeding. Na het volgen van de opleiding tot fitnessinstructeur en voedingsdeskundige is zij begin 2021 gestart met de opleiding tot Leefstijlcoach aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Op dit moment houdt zij zich met het ontwikkelen van een coachingsprogramma gezonde leefstijl binnen de klinische neurorevalidatie.

 • Susan Blom

  Na haar studie bewegingswetenschappen heeft Susan de opleiding tot fysiotherapeut gevolgd. Ze werkt nu 4.5 jaar als fysiotherapeut binnen de poliklinische neurorevalidatie. Hierbij is ze coach voor de module gezonde leefstijl bij mensen met hersenletsel bij Rijndam revalidatie.

 • Prof. dr. Coen van Bennekom

  Prof. Dr. Coen A.M. van Bennekom is werkzaam in revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee als revalidatiearts. Naast (poli)klinische werkzaamheden voor patiënten met hersenletsel is hij hoofd van de afdeling Research & Development van Heliomare. Sinds 2013 is hij verbonden aan het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC/UvA als bijzonder hoogleraar Revalidatie en Arbeid, in het bijzonder bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Van Bennekom heeft zich de laatste tien jaar vooral gericht op cognitieve revalidatie in relatie tot werkhervatting. Tevens was hij voorzitter van de richtlijn NAH en arbeidsparticipatie 2021.

 • Prof. dr. Rienk Dekker

  Rienk Dekker werkt als revalidatiearts en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Actieve Leefstijl in het UMCG in Groningen. In zijn functie als revalidatiearts past hij zoveel mogelijk bewegen en sport als medicijn toe. Als onderzoeker werkt hij aan het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma’s met actieve leefstijl als aangrijpingspunt en probeert hij nieuwe manieren te vinden om mensen met een lichamelijke beperking nog meer te motiveren om te bewegen en te sporten. Via gerichte onderwijs- en opleidingsinitiatieven zet hij in op het nog meer betrekken van studenten en vak- en teamgenoten bij het toepassen van actieve leefstijl als medicijn.

 • Yvonne Dockx

  ergotherapeut, knowledge broker NAH Revant Revalidatiecentra en docent neurorevalidatie NPi.