Symposium CVA in Perspectief

30 november 2018

Tijdens het symposium plaatsen we nieuwe kennis in het perspectief van de zorg. Onderzoek, onderzoekresultaten en richtlijnen worden gepresenteerd met de zorgverlener in het CVA keten in gedachten. Daarnaast laten we echter ook het perspectief van de persoon met een beroerte en de naasten dit jaar doorklinken.

Klachten waar een groot deel van de mensen met een beroerte last van heeft, komen aan bod. Er wordt specifiek ingegaan op vermoeidheid en sombere gevoelens. Belangrijke thema's zoals communiceren en samen beslissen worden breed belicht, maar vooral ook vanuit het perspectief van de patiënt.

Het symposium plaatst nieuwe kennis, nieuwe innovaties, startend onderzoek en pilot zorgverbeteringen in het perspectief van de huidige zorg.

Voor alle professionals die werken in de “CVA-zorg” biedt dit symposium nieuwe informatie en kennis die de directe patiëntenzorg ten goede zal komen.

Programma

Dagvoorzitter: Anne Visser-Meily

 

9.00 uur               

Knowledge Brokers hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen waar ze mee bezig zijn.

 

09.30 uur             

Ontvangst met koffie/thee

 

10.00 uur              

Welkomstwoord

Dr. Ir. Helene Voogdt, directeur Kennisnetwerk CVA NL

 

10.05 uur              

Inleiding

Prof.dr. Anne Visser-Meily, dagvoorzitter en voorzitter van de werkgroep Opleiding en Scholing

 

10.10 uur             

Nieuwe Richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding: wat verandert er in de zorg vanuit neurologisch perspectief?

Dr. Renske M. van den Berg-Vos, neuroloog OLVG

 

10.30 uur

Posterpitches

 

10.40 uur

Voorspellen van functioneel herstel:  waar moet ik op letten?

Prof.dr. Gert Kwakkel, hoogleraar Neurorevalidatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Revalidatiecentrum ‘Reade’, Amsterdam

 

11.00 uur    

Posterpitches

 

11.10 uur  

Pauze

 

11.40 uur              

Hersenstimulatie na CVA: een stimulerende gedachte?

Drs. Zeb Jonker, arts-onderzoeker Revalidatiegeneeskunde & Neurowetenschappen

Erasmus MC Rotterdam

 

12.00 uur

Posterpitches

 

12.10 uur

Patiënt participatie: hoe betrek je patiënten bij verbeteringen in zorg, innovatie en onderzoek

Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Maaike Pelsma, ervaringsdeskundige

 

12.30 uur

Forumdiscussie over de samenwerking in de keten met de 1e lijn.

Een ketencoördinator, een vertegenwoordiging uit de revalidatie, een patiënt, iemand uit een van de beroepsgroepen en iemand van de zorgverzekeraar gaan het gesprek met elkaar aan. Input wordt van te voren verzameld in het werkveld.

Dr. Ir. Helene Voogdt, directeur Kennisnetwerk CVA NL

 

13.00 uur

Lunch

 

De posters kunnen in de pauzes worden bekeken. Tijdens de korte pauzes en van 13.00 - 14.00 uur zullen de indieners aanwezig zijn bij de posters om verdere toelichting te geven.

 

Middagprogramma

 

14.00 uur              1e ronde keuzeprogramma A t/m F

 

15.00 uur              PAUZE

 

15.15 uur              2e ronde keuzeprogramma A t/m F

 

16.15 uur              Afronding

 

16.30 uur 

Afsluiting met uitreiking prijs voor poster met beste zorginnovatie (wel en niet wetenschappelijk) en aansluitend borrel

 

 

Mini-symposia

A.     CommuniCare

De nadruk zal liggen op technieken om communicatie te verbeteren met mensen met een afasie, om samen beslissen in de zorg mogelijk te maken met deze doelgroep met communicatieve beperkingen.

Dr. Lizet van Ewijk, Hogeschoolhoofddocent, Sr. Onderzoeker Logopedie; Participatie door Communicatie, Hogeschool Utrecht

Maren van Rijssen, Msc. Junior Onderzoeker Lectoraat Logopedie- Participatie door Communicatie Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, Hogeschool Utrecht 

 

B.    Psychosociale zorg

De focus zal liggen op het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten na een beroerte en (verpleegkundige) interventies bij een positieve screening.

Dr. Mariska van Dijk, docent Hogeschool Arnhem Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
Dr. Janneke de Man - van Ginkel, onderzoeker Brain Center Rudolf Magnus, UMC Utrecht

 

C.   Hoe implementeer ik nieuwe techniek in de zorg

Het gebruik van technologische innovaties in de zorg neemt een vlucht. Ook bij zorg en training na een beroerte kan ondersteunende technologie ingezet worden om herstel en revalidatie verder te optimaliseren en te intensiveren. Ondanks de vaak mooie mogelijkheden blijkt het implementeren van deze innovaties niet altijd makkelijk. Tijdens dit mini-symposium delen we ervaringen met het implementeren van technologie en geven we handreikingen hoe je dit kan doen in je eigen klinische praktijk.

Dr. Ingrid van de Port, programmamanager/ Sr. onderzoeker Revant Medisch Specialistische Revalidatie

Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en knowledge broker de Hoogstraat Revalidatie en Docent Neurorevalidatie NPi.

 

D.   Interventies voor vermoeidheid in het dagelijkse leven

Aan de orde komen de inzet van de Activiteitenweger en feedback naar aanleiding van Experience Sampling Method.

Dr. Bert Lenaert, psycholoog, sr. onderzoeker Maastricht University

Karin ten Hove, ergotherapeut Meander MC

 

E.   Ervaringsdeskundigen, wat en hoe, bedreiging of kans??

Benieuwd naar hoe ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden? En wat de revalidant daar zelf van vindt? Graag breng ik je op de hoogte van onze manier van werken en het onderzoek dat hiernaar plaatsvindt. Ik vertel over mijn werk als ervaringsdeskundige/peercounselor. In deze workshop wil  ik op een dynamische en interactieve wijze met jou in gesprek gaan over het in praktijk brengen van dit thema. Ik bekijk de wetenschappelijke kant van de definitie, belicht de kansen en de eventuele valkuilen en geef je tips hoe je op verschillende manieren gebruik kunt maken van ervaringsdeskundigheid. Ik nodig je warm en van harte uit!

Harmen Hidding, peer counselor

 

F.   Zakkaartje ‘Vroegsignalering’ en format ‘Regionale scholing 1e lijn’ zijn mogelijkheden om de zorg na ontslag uit het ziekenhuis goed vorm te geven

Op basis van de richtlijnen en de zorgstandaard CVA/TIA hebben professionals tools ontwikkeld die helpen bij het implementeren van goede zorg voor mensen die na het doormaken van een CVA thuis verder revalideren. Tijdens de workshop wordt verwezen naar een overzicht van deze tools en in het bijzonder wordt informatie gegeven over het format ‘regionale scholing eerste lijn’, het zakkaartje ‘Vroegsignalering’ problemen na CVA/TIA en hoe je dat in de praktijk van een samenwerkingsverband handen en voeten geeft.

Drs. Jorien van Baal, kaderhuisarts Zorggroep Almere

Marthè Moonen (MANP), verpleegkundig specialist en een van de ketencoördinatoren van het Stroke netwerk Groot Amsterdam

 

 

Doelgroep

 • Neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen
 • Beleidsmakers, projectleiders, managers, ketencoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, docenten, organisatieadviseurs, onderzoekers
 • Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten
 • Accountmanagers, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie
 • Ieder ander die in de CVA zorg werkt, zoals logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers

 

Posters

Zet uw innovatie op een poster en win de “George Beusmans CVA innovatieprijs”

Ook dit jaar weer zal door het bestuur van het Kennisnetwerk CVA NL deze prijs voor de beste ketenzorginnovatie worden toegekend. Wij bieden de mogelijkheid om (tijdens de koffie/theepauzes) posters te presenteren en uw kennis met anderen te delen. Laat ons middels een poster kennis maken met een zorginnovatie uit uw keten of iets anders; goede praktijkvoorbeelden, resultaten van toegepast onderzoek, bijzondere casuïstiek, waar u trots op bent. Een jury (bestaande uit een patiënt, een bestuurslid van het Kennisnetwerk CVA NL, een zorgverlener, een zorgverzekeraar en een van de winnaars van de posterprijs 2017) zal de beste zorginnovatie uitkiezen voor de prijs.

Wetenschappelijke poster prijs

Zoals ieder jaar kiest de jury ook uit de inzendingen vanuit de wetenschap een poster die erbovenuit springt! Deze poster verdient de wetenschapsprijs.

 

Aanmelding van uw poster uiterlijk 20 oktober a.s. bij  info@kennisnetwerkcva.nl

Aanleveren van de pdf van uw poster uiterlijk 10 november a.s.
Voor instructies ‘Hoe maak ik een poster’, zie HIER
Neem voor verdere informatie contact op met het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL info@kennisnetwerkcva.nl.

Inschrijven

Inschrijven voor het symposium kan via onderstaande aanmeldlink.

U ontvangt dan automatisch per mail een bevestiging van uw aanmelding, later volgt  de factuur. Als het aantal aanmelding het maximum overschrijdt, ontvangt u bericht. Aanmelding verplicht tot betaling van het inschrijfgeld en na betaling is uw deelname definitief.

Members of the Knowledge Network CVA Netherlands have priority when registering.

 

Cancellation
Cancellation of the symposium can only be done by mail to info@kennisnetwerkcva.nl . If you cancel after 1 November 2018, you will be charged the full registration fee. A replacement may take your place free of charge, please let us know via mail info@kennisnetwerkcva.nl .

 

Accreditation

Accreditation is requested for neurologists, specialists in geriatric medicine, rehabilitation physicians, nursing specialists, nurses and paramedics. Do not forget to enter your name and address with BIG number (and for physiotherapists also the KNGF number, date of birth and private address) on the registration form. A certificate of participation will be issued after the symposium.
We reserve the right to make changes to the program.

 

Organizing committee

 • Anne Visser-Meily, professor of rehabilitation medicine, UMC Utrecht and Utrecht University Rehabilitation Medicine Knowledge Center
 • Anja Kuperus, geriatrics physiotherapist Beukenhof Venray, teacher of central neurological disorders
 • Paul van Keeken, education coordinator Master Neurore Rehabilitation and Innovation Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Eugenie Brinkhof, physiotherapist and Knowledge Broker De Hoogstraat Rehabilitation Utrecht, lecturer neurorevalidatie NPi
 • Tineke Beterams, aftercare nurse Vivium
 • Caroline Akkermans, nurse, working group CVA V & VN, teacher neurorevalidatie
 • Yvonne Lie, occupational therapist Revant
 • George Beusmans, p. general practitioner Chairman of the CVA Netherlands Knowledge Network
 • Monique Bergsma, Organizational Manager Knowledge Network CVA Netherlands

 

 • Thema

  CVA in perspectief

 • Locatie

  Jaarbeurs Utrecht
 • Informatie

  info@kennisnetwerkcva.nl
 • Kosten

  • leden van het Kennisnetwerk CVA NL - € 175,- p.p • knowledge brokers Kennisnetwerk CVa Nederland (met/zonder poster) - € 87,50 p.p. • studenten en promovendi - €175,- p.p. • niet-leden - € 225,- p.p. • Posterindiener (1 persoon per poster) 50 euro korting

Aanmelden

Sprekers

 • Helene Voogdt

  Dr. Ir. Helene Voogdt is sinds september 2017 directeur van Kennisnetwerk CVA Nederland. Voorheen was ze als project leider betrokken bij de projecten Samen Beslissen, Thuis na CVA/TIA en de Zorgstandaard CVA/TIA.

  Presentatie
 • Prof.dr. Anne Visser-Meily

  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

 • Dr. Renske van de Berg-Vos

  Neuroloog OLVG

 • Prof. Dr. Gert Kwakkel

  Voorspellen van functioneel herstel: Waar moet ik op letten?

 • Dr. Zeb Jonker

  Arts-onderzoeker Revalidatiegeneeskunde & Neurowetenschappen Erasmus MC Rotterdam

 • Maaike Pelsma

  Ervaringsdeskundige

 • Dr. Lizet van Ewijk

   Hogeschool hoofddocent, Sr. Onderzoeker Logopedie; Participatie door Communicatie, Hogeschool Utrecht

 • Maren van Rijssen

  Maren van Rijssen, MSc. | Junior Onderzoeker | Lectoraat Logopedie- Participatie door Communicatie | Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Hogeschool Utrecht

 • Dr. Mariska van Dijk

  Onderzoeker chronisch zieken Hogeschool Utrecht, docent verpleegkunde HAN

 • Dr. Janneke de Man - van Ginkel

  Onderzoeker Verplegingswetenschap, Afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport, Brain Center Rudolf Magnus, UMCU

 • Dr. Ingrid van de Port

  Dr. Ingrid van de Port, programmamanager/ Sr. onderzoeker Revant Medisch Specialistische Revalidatie   

 • Eugenie Brinkhof

  Fysiotherapeut en knowledge broker de Hoogstraat Revalidatie en Docent Neurorevalidatie NPi

 • Dr. Bert Lenaert

  Psycholoog, sr. onderzoeker Maastricht University

 • Karin ten Hove

  Ergotherapeut Meander MC

 • Harmen Hidding

  Peer counseler

 • Drs. Jorien van Baal

  Kaderhuisarts Zorggroep Almere

 • Marthè Moonen

  Op basis van de richtlijnen en de zorgstandaard CVA/TIA hebben professionals tools ontwikkeld die helpen bij het implementeren van goede zorg voor mensen die na het doormaken van een CVA thuis verder revalideren.